Analiza niesymetrycznych danych preferencji z wykorzystaniem modelu punktu dominującego i modelu grawitacji

Artur Zaborski

Abstract

The paper presents two models of preference asymmetric data analysis: the dominance point model and the gravity model. In the dominance point model a joint configuration consists of points representing objects and the point which represents the hypothetical object having the strongest competitive power. The gravity model was used for the graphical presentation of the changes in respondents’ preferences in a definite period. Its advantage is that it can be used to compare two, not necessarily exactly the same sets of objects in different periods of time
Author Artur Zaborski (EMaT / DEaCS)
Artur Zaborski,,
- Department of Econometrics and Computer Science
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No384
Pages315-323
Keywords in Polishdane niesymetryczne, badanie preferencji, skalowanie wielowymiarowe, model punktu dominującego, model grawitacyjny
Keywords in Englishasymmetric data, preference analysis, multidimensional scaling, dominance po-int model, gravity model
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano dwa modele analizy niesymetrycznych danych preferencji: model punktu dominującego i model grawitacyjny. W modelu punktu dominu-jącego na jednej mapie percepcyjnej przedstawia się punkty reprezentujące badane obiekty oraz punkt reprezentujący hipotetyczny obiekt posiadający największą przewagę konkuren-cyjną. Model grawitacyjny został wykorzystany do graficznej prezentacji zmian preferencji w czasie. Jego zaletą jest to, że może być stosowany do porównania w różnych okresach dwóch, niekoniecznie dokładnie takich samych, zbiorów obiektów
DOIDOI:10.15611/pn.2015.384.34
Languagepl polski
File
Zaborski_Analiza_niesymetrycznych_danych_preferencji_z_wykorzystaniem.pdf 788,01 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrTaksonomia 24. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back