Polskie parki narodowe - ujęcie instytucjonalne

Arkadiusz Babczuk , Marian Kachniarz

Abstract

Natural values and cultural Polish national parks should be covered by a special respon- sibility in the form of appropriate forms of management. The aim of the articleis to charac - terize the formal and informal framework for the operation of national parks in Poland, and to formulate recommendations for changes in this area. The transformation parks of the state budget entities into the legal state entities gave them greater organizational independence. On the one hand this increases the motivation and responsibility of directors, from the otherside – threatens to drift from position of nature conservation bodies into the direction of corpo- rate entities. From protective functions to the functions of gaining revenue. The temptation engenders especially in the absence of clearly defined rules and limited budgetary financing.
Author Arkadiusz Babczuk (EMaT / DFaA)
Arkadiusz Babczuk,,
- Department of Finance and Accounting
, Marian Kachniarz (EMaT / DSM)
Marian Kachniarz,,
- Department of Spatial Management
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, [Studia i Prace WNEiZ US - od 2016], ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096 , (B 9 pkt)
Issue year2015
No40/2
Pages203-213
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishparki narodowe, państwowe osoby prawne, instytucje nieformalne
Keywords in Englishnationalparks, statelegalentities, informalinstitutions
Abstract in PolishWalory przyrodnicze i kulturowe polskich parków narodowych powinny być objęte odpowiednimi formami zarządzania. Celem artykułu jest charakterystyka formalnych i nie- formalnych ram funkcjonowania parków narodowych w Polsce oraz sformułowanie reko- mendacji zmian w tym zakresie. Przekształcenie parków z jednostek budżetowych w pań- stwowe podmioty prawne dało im większą samodzielność organizacyjną. Z jednej strony zwiększa to motywacje i odpowiedzialność dyrektorów, z drugiej – grozi dryftem z pozycji podmiotów chroniących przyrodę w kierunku podmiotów gospodarujących jej zasobami, z funkcji ochronnych do funkcji zdobywania przychodów. Taka pokusa rodzi się zwłaszcza w warunkach braku jasno określonych reguł oraz ograniczonego finansowania budżetowego.
DOIDOI:10.18276/sip.2015.40/2-16
URL https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/109/article/1017/
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); after publication
File
Babczuk_Kachniarz_Polskie_parki_narodowe_ujecie_instytucjonalne.pdf 290,6 KB
Score (nominal)9
Citation count*4 (2020-07-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back