Performance Signalling of Dividend Policy on the NewConnect Market

Marek Pauka , Martyna Żyła

Abstract

The aim of the paper was to give evidence whether changes of dividends could be considered as signals forecasting changes in future financial results. The sample consists of 42 companies listed on the NewConnect market in the years 2007–2016, paying regular dividends for at least 3 years. Using linear regression models, we show that dividend changes have a weak but positive effect on revenues changes, but they are insignificant when explaining changes in operating performance and net income. The paper fills a gap in empirical research on the Polish stock market, and especially the signalling function of dividends on NewConnect, which is characterised by a high degree of information asymmetry, has been examined for the first time
Author Marek Pauka (ES / DF)
Marek Pauka,,
- Department of Finance
, Martyna Żyła (ES / DF)
Martyna Żyła,,
- Department of Finance
Other language title versionsSygnalizacja wyników finansowych w polityce dywidendowej na rynku NewConnect
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, [Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia], ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol51
No6
Pages301-309
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzmiany dywidend; przyszłe wyniki finansowe; Polska
Keywords in Englishdividend changes; future earnings; Poland
Abstract in PolishCelem artykułu jest sprawdzenie, czy zmiany w poziomie wypłacanych dywidend można uznać za informacje sygnalizujące zmiany w przyszłych wynikach finansowych (przychodach, zyskach operacyjnych, wyniku netto). Próba dotyczy 42 spółek notowanych na rynku NewConnect w latach 2007–2016, wypłacających regularnie dywidendę przez co najmniej 3 lata. Wykorzystując modele regresji liniowej, pokazano, że zmiany w poziomie wypłacanych dywidend pozytywnie wpływają na zmiany w przychodach, jednak w sposób nieistotny wyjaśniają zmiany wyników operacyjnych i wyników netto. Praca wypełnia lukę w badaniach empirycznych nad polskim rynkiem akcji – w szczególności po raz pierwszy zbadano funkcję sygnalizacyjną dywidend na rynku NewConnect, który charakteryzuje się wysokim poziomem asymetrii informacji
DOIDOI:10.17951/h.2017.51.6.301
URL http://www.journals.umcs.pl/h/article/view/5382
Languageen angielski
File
Pauka_Zyla_Performance_Signalling_of_Dividend_Policy.pdf 231,47 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back