Regional e-Platform of Proinnovative Online Loans - A model approach

Dariusz Głuszczuk

Abstract

Proinnovative online loans can fill in the financial gap on the credit market if their dissemination goes along with mutual benefits for the entities transferring and receiving the ownership of a specific amount of money. This assumption is included in the suggested concept underlying the establishment of the Regional e-Platform of Proinnovative Online Loans (Re-PPOL). Within its framework Re-PPOL’s tasks and the essence of this unit as well as the rules and the process of proinnovative online loans concluding were defined including the methods for securing such transactions. These proposals result in accumulating financial surpluses of different actors (including investors with limited portfolios) and their transformation into financing sources of either new or significantly improved solutions (e.g. product or process specific ones). Application-oriented advantages of this concept seem to confirm the functioning and advancing of online social lending
Author Dariusz Głuszczuk (EMaT / DRE / ZGL)
Dariusz Głuszczuk,,
- Zakład Gospodarki Lokalnej
Other language title versionsRegionalna e-Platforma Proinnowacyjnych Pożyczek Internetowych - ujęcie modelowe
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No394
Pages11-17
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfinansowanie działalności innowacyjnej, Regionalna e-Platforma Proinnowacyjnych Pożyczek Internetowych
Keywords in Englishfinancing innovation activities, Regional e-Platform of Proinnovative Online Loans
Abstract in PolishProinnowacyjne pożyczki internetowe mogą wypełnić lukę finansową na rynku kredytowym, jeśli ich upowszechnianie będzie wiązać się z kształtowaniem obopólnych korzyści dla podmiotów przenoszących i przyjmujących własność określonej ilości pieniędzy. Założenie to uwzględnia zaproponowana koncepcja utworzenia Regionalnej e-Platformy Proinnowacyjnych Pożyczek Internetowych (Re-PPPI). W jej ramach określono zadania Re-PPPI oraz istotę tej jednostki, a także reguły i proces zawierania proinnowacyjnych pożyczek internetowych z uwzględnieniem sposobów zabezpieczania tych transakcji. Propozycje te prowadzą do kumulowania nadwyżek finansowych różnych podmiotów (w tym inwestorów o niezasobnych portfelach) i ich przekształcania w źródła finansowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań (np. produktowych, procesowych). Aplikacyjne walory tej koncepcji zdają się potwierdzać funkcjonujące i rozwijające się internetowe pożyczki społeczne
DOIDOI:10.15611/pn.2015.394.01
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Gluszczuk_Regional_eplatform_of_proinnovative_online.pdf 380,33 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrLocal and Regional Economy in Theory and Practice
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back