Polityka finansowego wsparcia rolnictwa ekologicznego w Polsce

Karol Kociszewski

Abstract

The aim of the paper article is to present the way of implementation of economic instruments supporting organic agriculture in Poland. It focuses on measures used under the conditions of membership in the European Union (EU). The author used a descriptive and comparative analysis of these solutions on the basis of the factual material, strategic documents, legal acts and statistics showing trends in the development of organic farming in Poland and in the EU. Thanks to the implemention of the subsidies under the agri-environmental programme, rapid development of organic farming took place in Poland. However, some irregularities in that process lowered the effectiveness of discussed measeres − in stimulation of increased production and provision of environmental services. In 2013 these errors were limited through more restricted requirements for farmers. It weakened the stimulus function to the increase in the number of organic farms. Their development is increasingly stimulated by market impulses.
Author Karol Kociszewski (ES / IE / DEE)
Karol Kociszewski,,
- Department of Ecological Economics
Other language title versionsThe Policy of Financial Support for Organic Farming in Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No491
Pages235-243
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrolnictwo ekologiczne, ochrona środowiska w rolnictwie, zrównoważony rozwój rolnictwa
Keywords in Englishorganic farming, environment protection in agriculture, agriculture sustainable development
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie sposobu wdrażania ekonomicznych instrumentów wsparcia rolnictwa ekologicznego w Polsce. Skoncentrowano się na działaniach stosowanych w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Zastosowano analizę opisową i porównawczą tych rozwiązań w oparciu o materiał faktograficzny, dokumenty strategiczne i akty prawne oraz dane statystyczne prezentujące tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce i w UE. Dzięki wdrożeniu dotacji w ramach programu rolnośrodowiskowego, w Polsce nastąpił dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego. W procesie implementacji tych działań wystąpiły jednak nieprawidłowości obniżające ich skuteczność w zakresie stymulowania wzrostu produkcji i świadczenia usług środowiskowych. W latach 2013-2016 błędy te ograniczono, co jednocześnie wiązało się z zaostrzeniem wymogów dla gospodarstw ekologicznych i osłabiło funkcję bodźcową do wzrostu ich liczby. Rozwój rolnictwa ekologicznego jest w coraz większym stopniu stymulowany impulsami rynkowymi.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.491.22
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43987
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kociszewski_Polityka_finansowego_wsparcia_rolnictwa_ekologicznego.pdf 1,1 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back