Kreowanie postaw innowacyjnych u studentów polskich uczelni ekonomicznych - wyniki badań wstępnych

Jan M. Janiszewski , Marek Krasiński

Abstract

The paper presents the results of preliminary studies related to the expectations of the students of Polish economic universities in the field of innovation in the study program. Expectations of first year students of bachelor studies are compared with the opinion of third year students of bachelor studies regarding fulfillment of these expectations. A comparative analysis shows that between expectations and execution there is a clear gap. The authors take the definition of innovation by Schumpeter and indicate that the creation of innovative attitudes of students of Polish economic universities is important for the success of the students themselves in the labor market, and for the success of the Polish economy.
Author Jan M. Janiszewski
Jan M. Janiszewski,,
-
, Marek Krasiński (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Marek Krasiński,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Journal seriesStudia i Prace WNEiZ US, [Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania do 2015], ISSN 2450-7733, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2017
No48/3
Pages427-439
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishinnowacje, innowacyjność, kształcenie, uczelnie wyższe
Keywords in Englishinnovation, education, colleges and universities
Abstract in PolishW opracowaniu przedstawiono wyniki badań wstępnych związanych z oczekiwaniami studentów polskich uczelni ekonomicznych w stosunku do kształcenia w zakresie innowacji. Oczekiwania studentów I roku studiów I stopnia są zestawione z opinią studentów III roku studiów I stopnia dotyczącą spełnienia tych oczekiwań. Z analizy porównawczej wynika, że między oczekiwaniami i realizacją istnieje wyraźna luka. Autorzy opracowania przyjmują definicję innowacji za Schumpeterem i wskazują, że kreowanie postaw innowacyjnych u studentów polskich uczelni ekonomicznych jest ważne z punktu widzenia sukcesu samych studentów na rynku pracy i sukcesu polskiej gospodarki.
DOIDOI:10.18276/sip.2017.48/3-35
URL https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/367/article/6199/
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back