Rola Partnerstwa dla Doliny Baryczy w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw

Robert Jadach , Karolina Muszyńska

Abstract

The purpose of this article is an attempt to identify the economic and social effects of the Partnership for the Barycz Valley in the sustainable development of the geographical region of the Barycz Valley. On the initiative of the Partnership for the Barycz Valley, a regional system of promotion “Dolina Baryczy Poleca” was created. The aim of this system is to promote the region’s tourism, ecological education of the local community and support the sale of products and services friendly to the environment. Entrepreneurs who participate in the program may benefit from joint marketing activities and co-financing in the development of their offer. The paper presents the results of surveys among business owners covered by the Regional Promotion System “Dolina Baryczy Poleca”.
Author Robert Jadach (WUE)
Robert Jadach,,
- Wrocław University of Economics
, Karolina Muszyńska (WUE)
Karolina Muszyńska,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsThe role of Partnership for the Barycz Valley in the sustainable development of enterprises
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No516
Pages40-51
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishrozwój zrównoważony, rozwój lokalny, Lokalne Grupy Działania
Keywords in Englishsustainable development, local development, Local Action Groups
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu była próba identyfikacji ekonomiczno-społecznych efektów działalności Partnerstwa dla Doliny Baryczy w zrównoważonym rozwoju regionu geograficznego Doliny Baryczy. Zaprezentowano zarys działalności Lokalnych Grup Działania w Polsce oraz ich roli w trwałym i zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Z inicjatywy Partnerstwa dla Doliny Baryczy powstał regionalny system promocji Dolina Baryczy Poleca. Celem tego systemu jest promocja turystyczna regionu, edukacja ekologiczna lokalnej społeczności oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług przyjaznych środowisku naturalnemu. Przedsiębiorcy w ramach uczestnictwa mogą skorzystać ze wspólnych działań marketingowych oraz dofinansowania na rozwój swojej oferty. W pracy przedstawiono wyniki badań wśród właścicieli przedsiębiorstw objętych Regionalnym Systemem Promocji Dolina Baryczy Poleca.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.516.04
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Jadach_Muszynska_Rola_partnerstwa_dla_Doliny_Baryczy.pdf 902,31 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back