Zapotrzebowanie na postawy i umiejętności studentów dolnośląskich uczelni – Raport z badań

Małgorzata Matyja , Krystian Ulbin

Abstract

The aim of the article is to present the results of the research on the demand for attitudes and skills among students expected by the labor market, carried out under the project “Development of attitudes of creativity and entrepreneurship and soft skills among students of Lower Silesian universities”. In this publication, the study highlights key skills and attitudes among students from the perspective of different social groups. An important element is to identify barriers to finding a job because of the practical nature of these activities. In addition, the preferred forms of competence development have been reviewed.
Author Małgorzata Matyja (EaE / IES / DMaFE)
Małgorzata Matyja,,
- Department of Management and Food Economy
, Krystian Ulbin (WUE)
Krystian Ulbin,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsDemand for attitudes and skills of students of Lower Silesian universities – research report
Pages329-339
Publication size in sheets0.5
Book Makowiec Marek, Pietruszka-Ortyl Anna (eds.): Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, 2017, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISBN 9788394663346, [9788394663353], 428 p.
Keywords in PolishDolny Śląsk, studenci, młodzież, rynek pracy, kompetencje, umiejętności, przedsiębiorczość
Keywords in EnglishLower Silesia, students, youth, labor market, competences, skills, entrepreneurship
Abstract in PolishCelem opracowania jest prezentacja wyników badania odnośnie zapotrzebowania na postawy i umiejętności studentów, oczekiwanych przez rynek pracy, przeprowadzonych w ramach projektu „Rozwój postaw kreatywności i  przedsiębiorczości oraz umiejętności miękkich wśród studentów dolnośląskich uczelni”. W niniejszej publikacji na podstawie przeprowadzonego badania wskazano kluczowe umiejętności i postawy studentów z perspektywy różnych grup społecznych. Ważnym elementem jest określenie barier w znalezieniu pracy ze względu na praktyczny charakter tych działań. Ponadto w  opracowaniu zostały zweryfikowane preferowane formy rozwoju kompetencji.
Languagepl polski
File
Matyja_Ulbin_Zapotrzebowanie_Na_Postawy_I_Umiejetnosci_Studentow.pdf 182,67 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 22-08-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back