Dwadzieścia lat po propozycji Sakakibary. Współczesne wyzwania dla projektu Azjatyckiego Funduszu Walutowego

Sebastian Bobowski

Abstract

The project of Asian Monetary Fund was established twenty years ago and is still under construction. ASEAN Plus Three states, led by China, Japan and the Republic of Korea, chose the path of gradualism, establishing regional architecture of financial cooperation on the base of the network of the swap agreements (replaced later by multilateral contract CMIM), mechanisms of policy dialogue and macroeconomic surveillance. The progress of institutionalization under crisis episodes of 1997-98 and 2007-09 increased the probability of AMF establishment, however, under the condition of meeting several criteria such as: de-linking CMIM and IMF, increase in the CMIM funds, enhancing effectiveness of AMRO activities, ensuring complementarity between CMIM/AMRO (AMF) and IMF’s actions to create synergy effects, enlargement of CMIM membership. The aim of the article is to indicate the circumstances of establishment of the project of Asian Monetary Fund, the evolution of financial cooperation in the Asian region after initial failure of AMF project, as well as the perspectives of AMF establishment, regarding key challenges faced by the region at the end of the second decade of the twenty-first century.
Author Sebastian Bobowski (ES / DIER)
Sebastian Bobowski,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsTwenty years after Sakakibara proposal. Contemporary challenges for the project of Asian Monetary Fund
Journal seriesEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Issue year2017
No3 (15)
Pages79-90
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishregionalizm finansowy, Azjatycki Fundusz Walutowy, Inicjatywa Chiang Mai, Biuro Analiz Makroekonomicznych ASEAN Plus Trzy
Keywords in Englishfinancial regionalism, Asian Monetary Fund, Chiang Mai Initiative, ASEAN Plus Three Macroeconomic Research Office
Abstract in PolishProjekt Azjatyckiego Funduszu Walutowego powstał dwadzieścia lat temu i wciąż jest w budowie. Kraje ASEAN Plus Trzy, na czele z Chinami, Japonią i Republiką Korei, obrały ścieżkę gradualizmu, tworząc regionalną architekturę współpracy finansowej na bazie sieci porozumień swapowych (zastąpionej później przez kontrakt wielostronny CMIM), mechanizmów dialogu politycznego i nadzoru makroekonomicznego. Postęp instytucjonalizacji pod wpływem epizodów kryzysowych 1997-1998 oraz 2007-2009 zwiększa prawdopodobieństwo powstania AMF, jednakże pod warunkiem spełnienia szeregu kryteriów, takich jak odłączenie CMIM od IMF, zwiększenie poziomu funduszy w dyspozycji CMIM, wzrost efektywności działań AMRO, zapewnienie komplementarności działań CMIM/AMRO (AMF) oraz IMF dla uzyskania efektów synergii, rozszerzenie członkostwa w CMIM. Celem artykułu jest wskazanie na okoliczności powstania projektu Azjatyckiego Funduszu Walutowego, ewolucję współpracy finansowej w regionie azjatyckim po wstępnym fiasku projektu AMF, jak również perspektywy ustanowienia AMF z uwzględnieniem kluczowych wyzwań stojących przed regionem u schyłku drugiej dekady XXI wieku.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.3.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43261
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bobowski_Dwadziescia_lat_po_propozycji_sakakibary.pdf 661,7 KB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back