Znaczenie płynów w diecie turysty

Zuzanna Goluch , Piotr Nabiałek

Abstract

Water is a fundamental component of a human body, from 45-55% in the elderly to 75-80% in newborns. Its constant supply in a diet is necessary to retain water balance in the body (2800ml per 24 hours) in the context of thermal comfort. The loss of 10% of water in the body (loss of 6-7% of body mass) is signaled by acute thirst, while the loss of 20-22% of the total water amount (loss of 15% of body mass) may even lead to death. Therefore, a constant, systematic and everyday supply of liquids in a diet of a person is necessary for the physical functioning of the whole body. In a diet of a tourist, irrespective of their age or sex, due to an increased physical activity and its increased intensity, changes in temperature in their surroundings and even in the height above sea level, it is imperative to supply the right amount and quality of liquids. Therefore, the objective of this study is to discuss the demand for liquids in a tourist’s diet and to indicate its food sources.
Author Zuzanna Goluch (EaE / IChaFT / DAOFT)
Zuzanna Goluch,,
- Department of Animal Origin Food Technology
, Piotr Nabiałek
Piotr Nabiałek,,
-
Other language title versionsThe significance of liquids in a tourist’s diet
Journal seriesNauki Inżynierskie i Technologie, ISSN 2080-5985, e-ISSN 2449-9773, (B 6 pkt)
Issue year2018
No2 (29)
Pages21-32
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishwoda, płyny, zapotrzebowanie, źródła pokarmowe.
Keywords in Englishwater, liquids, demand, food source
Abstract in PolishWoda stanowi podstawowy komponent ludzkiego ciała w zakresie od 45-55% u osób starszych do 75-80% u noworodków. Jej stała podaż w diecie jest niezbędnym elementem zachowania bilansu wodnego w ustroju (2800 ml/dobę) w warunkach komfortu termicznego. Utratę 10% wody w organizmie (utrata 6-7% masy ciała) organizm sygnalizuje dręczącym pragnieniem. Natomiast przez utratę 20-22% ogólnej ilości wody (utrata 15% masy ciała) może dojść do zejścia śmiertelnego. Dlatego codzienna systematyczna i odpowiednia podaż płynów w diecie człowieka jest niezbędnym warunkiem fizjologicznego funkcjonowania całego ustroju. W diecie turysty, bez względu na wiek i płeć, ze względu na zwiększoną aktywność fizyczną i jej intensywność oraz zmiany w temperaturze otoczenia, a nawet w wysokości nad poziomem morza niezbędne jest dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości płynów. Celem pracy było przedstawienie zapotrzebowania na wodę w ustroju turysty oraz jej źródeł pokarmowych w zależności od wieku, płci, stanu fizjologicznego, warunków klimatycznych.
DOIDOI:10.15611/nit.2018.2.02
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/14088
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Goluch_Nabialek_Znaczenie_plynow_w_diecie_turysty.pdf 776,6 KB
Score (nominal)6
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back