Przedsiębiorczość społeczna – współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami społecznymi

Krystyna Moszkowicz , Bogusław Bembenek

Abstract

The aim of the article is to characterize the role of social clusters in social entrepreneurship development. The paper consists of two parts. The former presents the essence of social entrepreneurship, major attributes of social entrepreneurs and enterprises as defined in social economics and management sciences. The latter depicts the concept of social clusters and selected Polish experiences within social clustering. The article is consistent with the current stream of research on the mechanisms of social economics development. The authors emphasize that cooperation in social clusters environment facilitates efficient social problem solving and creation of social innovations. Relatively little attention has been paid so far to these issues in Polish economic literature. The authors aim to fill this knowledge gap. The results of theoretical and desk research constitute the basis of the scientific considerations
Author Krystyna Moszkowicz (ES / DSMa)
Krystyna Moszkowicz,,
- Department of Strategic Management
, Bogusław Bembenek
Bogusław Bembenek,,
-
Other language title versionsSocial entrepreneurship – contemporary challenge in managing social clusters
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No7 [CD]
Pages517-535
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishprzedsiębiorstwo społeczne, klaster społeczny, zarządzanie, przedsiębiorczość, rozwój
Keywords in Englishsocial enterprise, social cluster, management, entrepreneurship, development
Abstract in PolishCelem artykułu jest charakterystyka roli klastrów społecznych w rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono istotę przedsiębiorczości społecznej, główne atrybuty przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa społecznego na gruncie ekonomii społecznej i nauk o zarządzaniu. W drugiej części zaprezentowano koncepcję klastra społecznego oraz wybrane polskie doświadczenia w zakresie społecznego klasteringu. Treść artykułu spójna jest ze współczesnym nurtem badań, dotyczących mechanizmów rozwoju ekonomii społecznej. Autorzy podkreślają, że współpraca w środowisku klastrów społecznych sprzyja sprawnemu rozwiązywaniu problemów społecznych i kreowaniu innowacji społecznych. W polskiej literaturze ekonomicznej poświęcono dotychczas relatywnie mało uwagi tym zagadnieniom. Zamiarem autorów artykułu było przyczynienie się do wypełnienia tej luki wiedzy. Podstawą rozważań naukowych były wyniki badań teoretycznych i badań typu desk research
URL http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/marketing_i_rynek_20177_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back