Balance sheet shaping through a decision model and funds transfer pricing

Beata Lubińska

Abstract

The banking industry is currently facing a number of challenges driven by the regulatory requirements, low or even negative interest rates and margin compression. As a result, active and conscious balance sheet management has increased in importance and banks are required to optimize and allocate resources very precisely to their businesses. There is a clear need for maximization of the assets income, redesign of the funding mix to achieve the lower funding costs and, at the same time, to respect regulatory requirements. This article verifies the hypotheses that the application of the optimization technique improves the management of the banking book in terms of quantifiable impact on a bank’s P&L and that the funds transfer pricing (FTP) process could be used as a mean to achieve the target position of a bank. It proposes a two-step approach to prove the above hypotheses, i.e. the application of the decision model and the FTP process. In addition, the article provides the reader with the main concepts of the FTP process, FTP landscape and details regarding the Balance Sheet shaping.
Author Beata Lubińska (WUE)
Beata Lubińska,,
- Wroclaw University of Economics
Other language title versionsKształtowanie pozycji banku poprzez model decyzyjny i proces cen transferowych
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No482
Pages141-157
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishproces cen transferowych, model decyzyjny, optymalizacja, krzywa cen transferowych.
Keywords in Englishfunds transfer pricing, decision model, optimization, FTP curve.
Abstract in PolishSektor bankowy staje obecnie w obliczu szeregu wyzwań spowodowanych wymogami regulacyjnymi oraz niskimi, a nawet ujemnymi, stopami procentowymi. W rezultacie aktywne i świadome zarządzanie bilansem ma coraz większe znaczenie i banki są zobowiązane do optymalizacji zarządzania swoimi zasobami. Istnieje wyraźna potrzeba maksymalizacji dochodu aktywów, zmiany struktury finansowania banku w celu obniżenia kosztów, a jednocześnie do przestrzegania wymogów prawnych odnośnie minimalnego poziomu płynności i zachowania standardów pomiaru i zarządzania ryzykiem stopy procentowej. Niniejszy artykuł proponuje dwuetapowe podejście do optymalizacji wyników finansowych banku poprzez zastosowanie modelu decyzyjnego oraz procesu wewnętrznych cen transferowych, jako narzędzia do osiągniecia pozycji docelowej banku. Artykuł wyjaśnia, co oznacza model decyzyjny i opisuje jego konstrukcję oraz oszacowuje ekonomiczną korzyść. Artykuł zapoznaje czytelnika z głównymi pojęciami cen transferowych, oraz szczegółami dotyczącymi kształtowania bilansu banku komercyjnego.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.482.12
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43159
Languageen angielski
File
Lubinska_Balance_sheet_shaping_through_a.pdf 1,86 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back