Analysis and evaluation of the functioning of the RESPECT Index

Hanna Sikacz , Przemysław Wołczek

Abstract

For many years, we have seen an increasing interest in corporate social responsibility (CSR). Within this concept, Socially Responsible Investing (SRI) is developing. This includes the emergence of stock indices of companies that meet the highest environmental, social and governance (ESG) requirements. Special stakeholders, such as investors, are paying more and more attention to the composition of stock exchange indices based on socially responsible companies. The presented paper discusses the topic of responsible investing in Poland, and its main aim is to analyze and evaluate the selection process of companies in the RESPECT Index and to present the evolution that has been made since its inception. However it cannot be clearly stated that the companies included in this index are characterized by a high level of implementation of CSR strategies. Stakeholders, especially investors potentially interested in investing in companies from this index, may feel some information insecurity associated with the description of the qualification of the companies in this index. They may also have some doubts as to the use of a survey to evaluate companies from ESG data.
Author Hanna Sikacz (EaE / IES / DLaC)
Hanna Sikacz,,
- Department of Labor and Capital
, Przemysław Wołczek (ES / DSMa)
Przemysław Wołczek,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsAnaliza i funkcjonowanie indeksu RESPECT
Journal seriesManagement Science. Nauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol23
No3
Pages30-38
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishindeks RESPECT, indeksy CSR/SRI/ESG, odpowiedzialne inwestowanie
Keywords in EnglishRESPECT Index, CSR/SRI/ESG indices, responsible investing
Abstract in PolishOd wielu lat obserwujemy na świecie wzrost zainteresowania koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility − CSR). W ramach tej koncepcji rozwija się nurt odpowiedzialnego inwestowania (Socially Responsible Investing − SRI), który przejawia się m.in. powstawaniem giełdowych indeksów skupiających spółki, najwyższym stopniu spełniających wymogi dotyczące czynników środowiskowych, społecznych i ładu organizacyjnego (Environmetal, Social and Governance − ESG). Szczególni interesariusze, jakimi są inwestorzy, zwracają coraz większą uwagę na skład indeksów giełdowych opartych na spółkach odpowiedzialnych społecznie. Prezentowana praca porusza tematykę odpowiedzialnego inwestowania w Polsce, a jej głównym celem jest analiza i ocena procesu doboru spółek do indeksu RESPECT oraz przedstawienie ewolucji jaką od momentu powstania przechodzi ten indeks.
DOIDOI:10.15611/ms.2018.3.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/69069
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Sikacz_Wolczek_Analysis_and_evaluation_of_the_functioning.pdf 396,24 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 26-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-08-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back