Współczesne determinanty zarządzania operacyjnego w kontekście kształtowania strategii przedsiębiorstwa

Kamil Borowski

Abstract

Author of this paper focused on the role, which modern elements of digital transformation have on shaping company’s strategy. It has been mentioned about the key factors, which fueling digital economy, indicating their role on the day-to-day functioning of the companies. Author presents model of shaping the strategy of the company. Then makes analysis of the Capital Group CCC S.A. throughout the entire period of its activity, using mentioned model. Author shows how contemporary determinants of operations management guided on the direction of Company’s growth and development
Author Kamil Borowski (MISaF / IOaM / DoSaMM)
Kamil Borowski,,
- Department of Strategy and Management Methods
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2017
No43 (4)
Pages75-87
Publication size in sheets0.6
Abstract in PolishAutor niniejszej pracy skoncentrował się na roli, jaką współczesne elementy transformacji cyfrowej odgrywają w procesie kształtowania strategii przedsiębiorstwa. Wspomniano również o czynnikach napędzających gospodarkę cyfrową, wskazując jednocześnie na ich rolę w codziennym funkcjonowaniu firm. Przedstawiono model kształtowania strategii przedsiębiorstwa. Następnie dokonano analizy obiektu badań – Grupy Kapitałowej CCC S.A. na przestrzeni całego okresu swojego funkcjonowania, na podstawie wspomnianego modelu, wykazując istotny wpływ tego, jak współczesne determinanty zarządzania operacyjnego wpłynęły na zmianę kierunku rozwoju Przedsiębiorstwa
URL http://pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-43.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back