Etyka zawodowa audytorów wewnętrznych -studium przypadku

Piotr Rogala

Abstract

The paper draws attention to the fact that the ethical sphere, including issues of professional responsibility, honesty and reliability has a direct and significant impact on the effectiveness of internal audits. Therefore, special attention should be paid to the preparation and support of internal auditors. This support cannot be limited only to prepare and implement appropriate procedures for internal audits. It should also include issues related to the shaping appropriate internal auditors attitudes (including the introduction of ethical standards).The considerations are illustrated by the results of empirical research
Author Piotr Rogala (EMaT / DQaEM)
Piotr Rogala,,
- Department of Quality and Environmental Management
Journal seriesProblemy Jakości, ISSN 0137-8651, e-ISSN 2449-9862, (B 11 pkt)
Issue year2017
No3
Pages17-20
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish audytor wewnętrzny, etyka zawodowa, system zarządzania jakością
Keywords in Englishinternal auditor, professional ethics, quality management system
Abstract in PolishW artykule zwrócono uwagę na to, iż sfera etyczna, obejmująca zagadnienia z zakresu odpowiedzialności, uczciwości oraz rzetelności zawodowej ma bezpośredni i znaczący wpływ na skuteczność wewnętrznych audytów jakości. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie przygotowanie i wspieranie audytorów wewnętrznych. Wsparcie to nie może ograniczyć się wyłącznie do przygotowania i wdrożenia odpowiedniej procedury audytów wewnętrznych. Powinno ono obejmować także zagadnienia związane z kształtowaniem odpowiednich postaw audytorów wewnętrznych, w tym wprowadzania standardów etycznych. Rozważania zostały zilustrowane wynikami badań empirycznych
DOIDOI:10.15199/48.2017.3.3
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back