Environmental aspects in the system of local taxes and tax policy of cities with the powiat status in Poland

Jarosław Dziuba

Abstract

The purpose of this article is to present environmental solutions built into the local tax system and the evaluation of local government tax policy from the environmental perspective based on the example of cities with the powiat status in Poland (66 units). The structure of local taxes offers solutions of pro-environmental nature. This, however, refers only to the taxes in the case of which the executive body of local government unit remains the tax authority. The environmental aspect is mostly visible in statutory catalogs of tax exemptions and in determining tax rates, especially regarding motor vehicle tax and, to a lesser extent, also real estate tax and forest tax. Tax policy carried out by the analyzed units should be evaluated in this regard as not particularly active (except for the motor vehicle tax). This partly results from the fact that the stimulating function of taxes remains contrary to their fundamental, i.e. fiscal function
Author Jarosław Dziuba (EMaT / DFaA)
Jarosław Dziuba,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsAspekty ekologiczne w systemie podatków lokalnych i polityce podatkowej miast na prawach powiatu w Polsce
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No397
Pages78-88
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsamorząd terytorialny, ochrona środowiska, podatki lokalne, polityka podatkowa
Keywords in Englishlocal self-government, environment protection, local taxes, tax policy
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie rozwiązań proekologicznych, wbudowanych w system podatków lokalnych, oraz ocena samorządowej polityki podatkowej z ekologicznego punktu widzenia na przykładzie miast na prawach powiatu w Polsce (66 jednostek). W konstrukcji podatków lokalnych istnieją rozwiązania mające charakter proekologiczny. Dotyczy to jednak tylko podatków, dla których organem podatkowym jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Aspekt ekologiczny widoczny jest przede wszystkim w ustawowych katalogach zwolnień podatkowych oraz w sposobie ukształtowania stawek podatków, szczególnie w przypadku podatku od środków transportowych, a w mniejszym zakresie także podatku od nieruchomości i podatku leśnym. Politykę podatkową badanych jednostek należy ocenić pod tym względem jako mało aktywną (z wyjątkiem podatku od środków transportowych). Wynika to po części z tego, że funkcja stymulacyjna podatków stoi w opozycji do ich podstawowej funkcji, czyli fiskalnej
DOIDOI:10.15611/pn.2015.397.06
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Dziuba_Environmental_aspects_in_the_system.pdf 348,54 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrFinance and Accounting for Sustainable Development - Responsibility, Ethic, Financial Stability
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back