Rola warzyw i owoców w żywieniu człowieka oraz wpływ merchandisingu na preferencje konsumentów przy ich zakupie

Adrianna Geldarska , Kamila Orzechowska-Przybyła , Tomasz Lesiów

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the influence of merchandising on consumer preferences on the purchase of vegetables and fruits in enterprise X and to show the role of these raw materials in human nutrition. Company X is a large-scale retailer that deals with retail marketing activities to increase sales and maintain a high market position. In the survey, carried out on the basis of the original questionnaire participated 293 respondents of different education, age and income. Diverse answers of respondents in the study indicated a different level of their knowledge in the field of merchandising and its role in making purchasing decisions. Research and analysis has confirmed the impact of merchandising to consumer preferences, not always, however, this activity is received by people buying all sorts of goods as unfavorable, despite that it is a tool of manipulation.
Author Adrianna Geldarska
Adrianna Geldarska,,
-
, Kamila Orzechowska-Przybyła
Kamila Orzechowska-Przybyła,,
-
, Tomasz Lesiów (EaE / IChaFT / DAEaQA)
Tomasz Lesiów,,
- Department of Agricultural Engineering and Quality Analysis
Pages365-387
Publication size in sheets1.1
Book Sikora Tadeusz (eds.): Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej, 2017, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, ISBN 9788394236274, 517 p.
Sikora_Zarzadzanie_Jakoscia_W_Przestrzeni.pdf / 13,09 MB / No licence information
Keywords in Polishowoce i warzywa, żywienie, merchandising, badania ankietowe
Keywords in Englishvegetables and fruit, nutrition, merchandising, survey
Abstract in PolishCelem niniejszej pracy jest analiza wpływu merchandisingu na preferencje konsumentów przy zakupie warzyw i owoców w przedsiębiorstwie X oraz ukazanie roli tych surowców w żywieniu człowieka. Firma X jest sklepem wielkopowierzchniowym, który zajmuję się handlem detalicznym wykorzystującym działania marketingowe w celu zwiększenia sprzedaży i utrzymania wysokiej pozycji na rynku. W badaniach ankietowych, przeprowadzonych w oparciu o autorski kwestionariusz, wzięło udział 293 respondentów o zróżnicowanym wykształceniu, wieku oraz dochodach. Zróżnicowane odpowiedzi ankietowanych zawarte w pracy wskazują na różny poziom ich wiedzy w zakresie merchandisingu i jego roli w podejmowaniu decyzji zakupowych. Przeprowadzone badania i ich analiza potwierdziła wpływ merchandisingu na preferencje konsumentów, nie zawsze jednak to działanie jest odbierane przez osoby kupujące różnego rodzaju towary jako niekorzystne pomimo, że jest to narzędzie manipulacji.
Languagepl polski
File
Geldarska_Orzechowska_Przybyla_Lesiow_Rola_Warzyw_I_Owocow.pdf 1,39 MB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back