Funkcjonowanie systemu zarządzania wiedzą w wybranej agencji rozwoju regionalnego w Polsce

Robert Wolski

Abstract

Featured article presents characteristics knowledge management at business environment institutions which is chosen here as regional development agency in Poland. The main attention was concerned to know the aspect of the functioning of selected knowledge management processes in this form of the organization and its evaluation. Next, the author presents conclusions after his analysis and also suggests the ideas of improvements and direction of progress.
Author Robert Wolski (EMaT)
Robert Wolski,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2018
Vol45
No1
Pages143-156
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishkoncepcje zarządzania, instytucje otoczenia biznesu, zarządzanie wiedzą
Keywords in English management concepts, business environment institutions, knowledge management
Abstract in PolishW pracy przedstawiona została charakterystyka zarządzania wiedzą w instytucji otoczenia biznesu jaką jest wybrana agencja rozwoju regionalnego w Polsce. Szczególna uwaga poświęcona została aspektowi funkcjonowania wybranych procesów zarządzania wiedzą w tej formie organizacji oraz jego ocenie. Następnie autor przedstawił wnioski z przeprowadzonej analizy, a także propozycję usprawnień i kierunków rozwoju.
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-45.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 20-11-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 20-11-2018, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back