Melamina jako składnik naczyń i przyborów kuchennych. Analiza przypadków produktów niebezpiecznych dla zdrowia konsumentów

Małgorzata A. Jarossova , Paulina Krnacova , Małgorzata Krzywonos , Anna Cierniak-Emerych , Alica Lackova , Szymon Dziuba

Abstract

Scharakteryzowano światowy rynek melaminy i jej głównych producentów. Przedstawiono właściwości i wykorzystanie melaminy w róż-nych gałęziach przemysłu oraz dopuszczalne limity migracji do żywności w przypadku za-stosowania w wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wskazano niebezpiecz-ne produkty i kraj ich pochodzenia, podano wartość przekroczenia dopuszczalnego limitu, a także zalecenia dotyczące stosowania na-czyń i artykułów wykonanych z melaminy.
Author Małgorzata A. Jarossova - University of Economics in Bratislava
Małgorzata A. Jarossova,,
-
, Paulina Krnacova - University of Economics in Bratislava
Paulina Krnacova,,
-
, Małgorzata Krzywonos (PE / DBE)
Małgorzata Krzywonos,,
- Department of Bioprocess Engineering
, Anna Cierniak-Emerych (BM / DLCI)
Anna Cierniak-Emerych,,
- Department of Labor, Capital and Innovation
, Alica Lackova
Alica Lackova,,
-
, Szymon Dziuba (BM / DLCI)
Szymon Dziuba,,
- Department of Labor, Capital and Innovation
Other language title versionsMelamine as a component of dishes and kitchen utensils. Case studies of dangerous products for consumer health
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496, (N/A 40 pkt)
Issue year2020
No2
Pages254-258
Publication size in sheets0.5
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
DOIDOI:10.15199/62.2020.2.14
Languagepl polski
File
Jarossova_Krnacova_Krzywons_Cierniak-Emerych_Dziuba__Melamina_ jako_ składnik_ naczyń_ i_ przyborów_ kuchennych_2020.pdf 697,11 KB
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2018 = 0.428 (2) - 2018=0.379 (5)
Citation count*
Additional fields
UwagaPracę wykonano w ramach projektu finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019–2022, nr projektu 015/RID/2018/19,kwota finansowania 10 721 040,00 zł
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back