Analiza konkurencyjności ekonomiczno-finansowej wielkoskalowych i rozproszonych źródeł energii

Adam Kopiński , Maciej Grzegorzewski

Abstract

Purpose – This article identifies the influence of the future shape of power market and crucial technical factors on the financial model of the power plant. Design/Methodology/approach – The study uses the method of analysis of the literature, focused on the cost methodology and the future of the power market forecast. Findings – The key factors of future investment projects carried out by private investors were identified, and initial concept of financial model was constructed in the paper. Originality/value – The authors presented the complex approach to the investment projects in the power market area comparing to different architecture of the power market
Author Adam Kopiński (MISaF / IZF / KFP)
Adam Kopiński,,
- Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych
, Maciej Grzegorzewski
Maciej Grzegorzewski,,
-
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No5/1 (89)
Pages205-216
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishtransformacja sektora elektroenergetycznego, ocena efektywności inwestycji
Keywords in Englishtransformation of the power sector, project investment evaluation
Abstract in PolishCel – Analiza wpływu prognozowanej architektury rynku elektroenergetycznego, identyfikacja kluczowych determinantów kształtujących przyszłą metodykę rachunku ekonomicznego instalacji doprodukcji energii elektrycznej. Metodologia badania – W opracowaniu posłużono się metodą analizy literatury dotyczącej metodyki kosztowej oraz prognoz przyszłości rynku elektroenergetycznego. Wynik – Identyfikacja kluczowych czynników mających wpływ na przyszłą ocenę ekonomiczną projektów inwestycyjnych, propozycja wstępnej koncepcji modelu finansowego porównującego wielkoskalowe oraz rozproszone instalacje energetyczne. Oryginalność/wartość – Kompleksowe podejście do problematyki porównania instalacji wytwarzania energii elektrycznej w odmiennych modelach funkcjonowania rynku elektroenergetycznego
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.89/1-16
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/724/article/4102/
Languagepl polski
File
Kopinski_Grzegorzewski_Analiza_ konkurencyjności_ekonomiczno-finansowej2017.pdf 416,59 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back