Poziomy rozwoju sieci międzyorganizacyjnej

Jerzy Niemczyk

Abstract

Currently, every kind of organization which outsources some of its activities can be called an inter-organizational network. We can either call the network an organization which outsources even simple services or a complex cluster of companies headquartered in the Silicon Valley. It is clear to all of us that organizations differ one from each other. It is worth to point those differences out and find a method of differentiation. In my opinion, those differences derive from a various level of networks’ development (understood qualitatively instead of quantitatively). The goal of the article is indicate assumptions of the analysis of the level of inter-organizational networks’ development using the theory of economic rent.
Author Jerzy Niemczyk (MISaF / IOaM / KSiMZ)
Jerzy Niemczyk,,
- Katedra Strategii i Metod Zarządzania
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2015
No(2) 32
Pages243-251
Abstract in PolishObecnie sieciami międzyorganizacyjnymi określa się każdy rodzaj organizacji, w którym występuje minimalne kontraktowanie działań. Siecią jest organizacja kupująca proste usługi u swoich outsourcingobiorców, ale siecią jest też złożony klaster firm z Doliny Krzemowej. O tym, że te organizacje się różnią, nie trzeba nikogo przekonywać. Warto więc zwrócić uwagę na te różnice i znaleźć sposób na rozróżnienie takich organizacji. W opinii autora różnice te wynikają z różnego poziomu rozwoju sieci, rozwoju definiowanego jakościowo, a nie ilościowo. Celem artykułu jest wskazanie podstaw analizy takich poziomów rozwoju sieci przy wykorzystaniu teorii renty ekonomicznej.
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*13 (2020-07-02)
Additional fields
Tyt_nrZarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back