IRT-based conjoint analysis in the optimization of banking products

Adam Sagan , Aneta Rybicka , Justyna Brzezińska

Abstract

Conjoint measurement and analysis have a common underlying psychometric and statistical assumption concerning axioms of additivity and two-way frame of reference in preference measurement. However, whereas the former concept is widely used in the fundamental measurement of subject × object dominance structures as in IRT and Rasch measurement models, the latter is utilized in a broad family of object × object dominance structures in both compositional (i.e. Thurstone case III and V) as well as decompositional (classical conjoint experiments and BTL/alpha simulation) preference measurement models. These two traditions are rarely combined in one measurement model and research design that integrates subject × object × object measurement [Neubauer 2003]. The aim of the paper is to adopt and compare three types of preference measurement models in the area of banking products in Poland: 1. paired-comparisons and rating scale conjoint experiment, 2. IRT-based conjoint (Rasch and Birnbaum politomous models), 3. compositional Thurstone III/V models [Bockenholt 2006]. Part-worth utilities are used for product optimization and comparison across the estimated models.
Author Adam Sagan
Adam Sagan,,
-
, Aneta Rybicka (EMaT / DEaCS / ZMiIE)
Aneta Rybicka,,
- Zakład Mikroekonometrii i Informatyki Ekonomicznej
, Justyna Brzezińska
Justyna Brzezińska,,
-
Other language title versionsConjoint analysis oparta na modelach IRT w optymalizacji produktów bankowych
Journal seriesEkonometria, ISSN 1507-3866 , e-ISSN 2449-9994, (B 14 pkt)
Issue year2017
No3 (57)
Pages47-58
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishpomiar conjoint, conjoint analysis, modele IRT, produkty bankowe
Keywords in Englishconjoint measurement, conjoint analysis, IRT models, banking products
Abstract in PolishZarówno pomiar łączny (conjoint measurement), jak i analiza łączna (conjoint analysis) oparte są na wspólnym podstawowym, psychometrycznym i statystycznym założeniu dotyczącym addytywności oraz dwukierunkowości układu odniesienia w pomiarze preferencji. Wcześniejsza koncepcja jest szeroko wykorzystywana w podstawowym pomiarze dominacji podmiotu × obiektu (np. modele IRT, modele Rascha). Koncepcja późniejsza wykorzystywana jest w szerszej rodzinie struktur dominacji obiektu × obiektu, zarówno w podejściu kompozycyjnym (model III i V Trurestone’a), jak i w podejściu dekompozycyjnym (tradycyjna conjoint analysis i modele symulacyjne BTL/alpha). Te dwie koncepcje są rzadko łączone w jeden model pomiaru w ramach jednego badania (jednego eksperymentu). Celem niniejszego artykułu jest przyjęcie (zastosowanie) i porównanie trzech modeli pomiaru preferencji w obszarach produktów bankowych, jak: 1) eksperymenty conjoint wykorzystujące metodę prezentacji profilów parami (paired-comparisions) oraz metodę prezentacji profilów na skali ocen (rating scale), 2) conjoint analysis oparta na IRT (modele Racha i Birnbauma), 3) kompozycyjne modele III/V Thurstone’a [Bockenholt 2006]. Użyteczności cząstkowe zostaną wykorzystane do optymalizacji produktów oraz porównania szacowanych modeli.
DOIDOI:10.15611/ekt.2017.3.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/44153
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Sagan_Rybicka_Brzezinska_IRT_based_conjoint_analysis.pdf 1,14 MB
Score (nominal)14
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back