Application of the Divisia Index with Interconnected Factors in the Warsaw Stock Exchange Index (WIG) fluctuation analysis

Jacek Białek , Radosław Pietrzyk

Abstract

This paper presents a method of economic factorial analysis based on the Divisia index extended to interconnected factors. We verify the applicability of the presented method to financial market research by examining fluctuations of the Warsaw Stock Exchange WIG Index (WIG). We consider four main factors of WIG changes: the GDP growth, the PLN/EUR rate, the S&P500 and the unemployment rate. Due to computational reasons we apply the transformation that produces variables in the bigger the better form. We use quarterly data from the time interval between 2003 and 2014 divided into periods of bull and bear market. All considered variables are assumed to change linearly between quarters. The main conclusion is that during market prosperity, GDP and S&P500 changes exhibit the strongest influence on WIG changes
Author Jacek Białek
Jacek Białek,,
-
, Radosław Pietrzyk (MISaF / IZF / KIFiZR)
Radosław Pietrzyk,,
- Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Issue year2017
No4 (330)
Pages129-142
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishanaliza czynnikowa, indeks Divisia, czynniki powiązane, indeks WIG
Keywords in EnglishThis paper presents a method of economic factorial analysis based on the Divisia index extended to interconnected factors. We verify the applicability of the presented method to financial market research by examining fluctuations of the Warsaw Stock Exchange WIG Index (WIG). We consider four main factors of WIG changes: the GDP growth, the PLN/EUR rate, the S&P500 and the unemployment rate. Due to computational reasons we apply the transformation that produces variables in the bigger the better form. We use quarterly data from the time interval between 2003 and 2014 divided into periods of bull and bear market. All considered variables are assumed to change linearly between quarters. The main conclusion is that during market prosperity, GDP and S&P500 changes exhibit the strongest influence on WIG changes
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano metodę analizy ekonomicznej opartej na indeksie Divisia z powiązanymi czynnikami. Zweryfikowano możliwości aplikacyjne wymienionej metody do badania zmienności indeksu WIG. W analizie uwzględniono cztery główne zmienne wpływające na indeks warszawski: GDP, kurs PLN/EUR, indeks S&P500 oraz stopę bezrobocia, przy czym dokonano (w razie konieczności) transformacji zmiennych na stymulanty. Analizą objęto lata 2003–2014 i uwzględniono dane kwartalne, przy czym interwał czasowy podzielono na podokresy związane z hossą i bessą na giełdzie warszawskiej. Przyjęto również model czasu ciągłego z założeniem, że między kwartałami wartości zmiennych zmieniają się liniowo. Głównym wnioskiem z przeprowadzonego badania jest wyodrębnienie najbardziej wpływowych zmiennych objaśniających w postaci GDP i indeksu S&P500
DOIDOI:10.18778/0208-6018.330.09
URL https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/999
Languageen angielski
File
Bialek_Pietrzyk_Application_ of_ the_Divisia_Index201.pdf 669,31 KB
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back