Kalkulacja kosztów osobowych nauczycieli akademickich

Zdzisław Kes , Olena Churiukova

Abstract

Effective management of a public university requires processing of many data. The profitability of particular types of activity is determined by their revenues and costs. The costs of didactics consist mainly of personnel costs (wages plus salary overheads) of professors, adjuncts, assistants, lecturers and others. Proper processing of cost data requires implementation of advanced calculation methods. Therefore, the purpose of the article is to present the procedure for calculating the personnel costs of academic teachers at a public university. The procedure has the option of determining the cost of education within individual fields of study. Based on the case study, aspects of the functioning of the cost account, problems of obtaining the data needed for the calculation and rules of their processing were presented. As an example, the University of Economics in Wroclaw was used, while the data used in the calculation model came from the academic year 2016/2017.
Author Zdzisław Kes (MISaF / IR / DoCMAaC)
Zdzisław Kes,,
- Department of Costing, Management Accounting and Control
, Olena Churiukova (WUE)
Olena Churiukova,,
- Wrocław University of Economics
Journal seriesFolia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, ISSN 2081-0644, e-ISSN 2300-5386, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol344 (91)
No2
Pages21-32
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polish koszty kształcenia, działalność dydaktyczna, wynagrodzenia osobowe, USOS
Keywords in Englisheducation costs, didactic activity, personal salary, USSS
Abstract in Polish Skuteczne zarządzanie uczelnią publiczną wymaga przetwarzania wielu danych. Rentowność poszczególnych rodzajów działalności jest determinowana przez ich przychody i koszty. Na koszty dydaktyki składają się głównie koszty osobowe (wynagrodzenia plus narzuty na wynagrodzenia) profesorów, adiunktów, asystentów, lektorów i in. Właściwe przetwarzanie danych kosztowych wymaga wdrożenia zaawansowanych metod kalkulacji. W związku z tym celem artykułu jest prezentacja procedury kalkulacji kosztów osobowych nauczycieli akademickich na uczelni publicznej. Procedura umożliwia ustalenie kosztów kształcenia w ramach poszczególnych kierunków studiowania. Na podstawie studium przypadku przedstawiano aspekty funkcjonowania rachunku kosztów, problematyki pozyskania danych potrzebnych do kalkulacji oraz zasad ich przetwarzania. Jako przykład posłużył Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; dane wykorzystane w modelu kalkulacji pochodziły z roku akademickiego 2016/2017.
DOIDOI:10.21005/oe.2018.91.2.03
Languagepl polski
File
Kes_Churiukova_Kalkulacja_Kosztow_Osobowych_Nauczycieli.pdf 802,95 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 21-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 21-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back