Modele decyzyjne w systemach informatycznych wsparcia logistyki dla transportu kolejowego

Izabela Dziaduch , Paweł Hanczar

Abstract

The possibility of applying decision models in the modules IT systems supporting decision making in the field of transport planning in rail transport are presented. In the first part the key stages of the planning process in rail transport enterprises were identified and a synthetic review of IT systems modules supporting railway operations were presented. The main focus of the research was put on the decision models which can be applied as a part of the planning process and can be implemented in IT systems modules in order to support the rail company’s operations. In general, the decision models used to solve three group of problems were characterized: wagon flow planning, locomotive circulation planning and pairing planning.
Author Izabela Dziaduch (MISaF / IZM / DoL)
Izabela Dziaduch,,
- Department of Logistics
, Paweł Hanczar (MISaF / IZM / DoL)
Paweł Hanczar,,
- Department of Logistics
Other language title versionsDecision models in IT systems supporting logistics rail transport
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2018
No4 (50)
Pages32-46
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishsystemy informatyczne, modele decyzyjne, planowanie przewozów, transport kolejowy
Keywords in EnglishIT systems, decision models, transport planning, rail transport
Abstract in PolishW artykule dokonano przeglądu modeli decyzyjnych pod kątem możliwości zastosowania ich w modułach systemów informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji w zakresie planowania przewozów w transporcie kolejowym. Zidentyfikowano główne elementy procesu planowania w przedsiębiorstwach transportu kolejowego oraz dokonano syntetycznego przeglądu modułów w informatycznych narzędziach wspomagania działalności kolejowej. Ze względu na obszerność tematyki skoncentrowano się na prezentacji modeli decyzyjnych stosowanych w ramach procesu tworzenia planów, które mogą być zaimplementowane w formie modułów w systemach informatycznych. Scharakteryzowano modele decyzyjne wykorzystywane do rozwiązania trzech problemów: planowania przepływu wagonów, planowania cyrkulacji lokomotyw i planowania służb.
DOIDOI:10.15611/ie.2018.4.03
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141255
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Dziaduch_Hanczar_Modele_decyzyjne_w_systemach_informatycznych.pdf 819,82 KB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back