Narzędzia Big Data w kreowaniu innowacyjności w wybranych sektorach gospodarki

Krzysztof Hauke

Abstract

Innovation has become a feature that distinguishes modern organizations. The environment forces suppliers of products and services to look for new solutions. The goal is to meet the needs of consumers. The search for new solutions based on the intellect of people is currently insufficient. New solutions that can create innovation are hidden in the collected data in electronic form. The processing of these data requires appropriate processing procedures that can be used in information technology tools. The diversity of data from the environment forces you to use Big Data tools. They allow you to comprehensively conduct a complex process of data processing in real time. The effects of the analysis can create innovativeness of the conducted undertaking. The article will show the use of advanced Big Data tools in selected sectors of the economy that create its innovation
Author Krzysztof Hauke (MISaF / IBI / DBIiM)
Krzysztof Hauke,,
- Department of Business Intelligence in Management
Other language title versionsBig Data tools in creating innovation in selected sectors of the economy
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No12
Pages168-183
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishinnowacyjność, Big Data, narzędzia Big Data
Keywords in Englishinnovation, Big Data, Big Data tools
Abstract in PolishInnowacyjność stała się cechę wyróżniającą współczesne organizacje. Otoczenie zmusza dostawców produktów i usług do poszukiwania nowych rozwiązań. Ich celem jest zaspokojenie potrzeb konsumentów. Nowe rozwiązania, które mogą kreować innowacyjność ukryte są w zbieranych danych w postaci elektronicznej. Różnorodność danych pochodzących z otoczenia zmusza do korzystania z narzędzi Big Data. Pozwalają one wszechstronnie prowadzić skomplikowany proces przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Efekty analizy mogą kreować innowacyjność prowadzonego przedsięwzięcia. Celem artykułu jest wskazanie wykorzystania narzędzi Big Data w wybranych sektorach gospodarki kreujących jej innowacyjność. Cel zostanie osiągnięty przede wszystkim przez analizę źródeł literaturowych i informacji zawartych na stronach internetowych organizacji, które prowadzą działalność gospodarczą w oparciu o rozwiązania Big Data
Languagepl polski
File
Hauke_Narzedzia_Big_Data.pdf 317,37 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back