Ocena działalności i efektywności kształcenia wrocławskich liceów

Marek Biernacki , Wiktor Ejsmont

Abstract

The aim of this article is to assess the activities of secondary schools Wroclaw for the purposes of optimizing the allocation of resources and improve the quality of education.Both the principle of effectiveness (effectiveness) and efficiency of education (effeciency) decide about the efficiency of the institution [see: Lubińska T. (ed.), 2009]. The assessment should have an impact on discovering the quality of education, understood both as a process of teaching and learning, and especially to increase the efficiency and effectiveness of institutions, understood as strengthening the potential of knowledge and skills of the students and the global improvement of social welfare
Author Marek Biernacki (MISaF / IZM / KMiC)
Marek Biernacki,,
- Katedra Matematyki i Cybernetyki
, Wiktor Ejsmont (MISaF / IZM / KMiC)
Wiktor Ejsmont,,
- Katedra Matematyki i Cybernetyki
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No318
Pages13-22
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish efektywność , EWD, DEA.
Keywords in Englishefficiency, EWD, DEA
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena działalności liceów wrocławskich na potrzeby procesu optymalizacji alokacji zasobów i polepszenia jakości kształcenia. Obie zasady skuteczności( effectiveness) kształcenia i efektywności (effeciency) decydują o sprawności działalności instytucji [por. Lubińska (red.), 2009]. Ocena powinna mieć wpływ na odkrywanie poziomu jakości kształcenia, rozumianego zarówno jako proces nauczania, jak i uczenia się, a szczególnie na zwiększenie wydajności i skuteczności działań instytucji, rozumianych jako poprawa potencjału wiedzy i umiejętności uczniów, a w wymiarze globalnym poprawa dobrobytu społecznego
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_318/02.pdf
Languagepl polski
File
Biernacki_Ejsmont_Ocena_działalności2017.pdf 317,5 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back