Przestrzeń miejsca czy przepływów? Toskania jako benchmark współkreowania pola znaczeń dla turystyki winnej

Daria Hołodnik , Kazimierz Perechuda

Abstract

There is a need to extend the classical approach of creation of a tourism destination. Therefore, the paper shows that in wine tourism destination like Tuscany more significant role is played by the harmony between intangible and unsubstantial value flows (e.g. knowledge, aesthetics and symbolic ones) and tangible and substantial tourism infrastructure. For that reason the traditional tourism destination should not be treated only in the limited reflection of tourism infrastructure investments. According to network analysis, it is absolutely indispensable to transform single regional products (e.g. particular tourism attraction) into collaborative ones, that means into the co-creation of regional identity, recognizable in most places where tourists are supposed to have a visit. Each of them as well as each interaction (during client service processes) should be designed as a matter of symbol, history and tradition transfer
Author Daria Hołodnik
Daria Hołodnik,,
-
, Kazimierz Perechuda (MISaF / IBI / DBIiM)
Kazimierz Perechuda,,
- Department of Business Intelligence in Management
Other language title versionsTourism destination or tourism flow? Tuscany as a benchmark of wine tourism meaning field co-creation
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No473
Pages224-236
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishkreowanie przestrzeni turystycznej, enoturystyka, pole znaczeń regionu winiarskiego, współkreowanie wartości z turystą
Keywords in Englishcreation of tourism space, wine tourism, meaning field of wine region, value co-creation with visitors
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie holistycznego podejścia do kreowania przestrzeni turystycznej. Myślenie kategoriami przestrzeni miejsca, czyli inwestowania w materialne zagospodarowanie ORT, jest obecnie niewystarczającym argumentem, aby skutecznie współtworzyć regionalne produkty turystyczne (na trwałe kodujące się w percepcji turysty). Na podstawie benchmarku Toskanii opisano, jak tworzyć prestiżową i markową destynację opartą na paradygmacie przestrzeni przepływów (zanurzanie turysty w polu znaczeń turystyki agrowinnej, dostarczającej konsumpcji wartości niematerialnych, tj. poznawanie i uczestniczenie w „żywej” historii kultury wina). W dalszej części dokonano jej egzemplifikacji na podstawie toskańskich praktyk współtworzenia wartości kulturowych poprzez sieciowe formy współpracy (w ramach stowarzyszeń winiarskich). Do identyfikacji powyższego zastosowano badania jakościowe (badania studyjne), ich weryfikacji zaś dokonano za pomocą analizy case study
DOIDOI:10.15611/pn.2017.473.20
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41568
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Perechuda_Przestrzen_miejsca_czy_przeplywow_toskania.pdf 570,93 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back