Implikacje teorii zależności w badaniach relacji

Ewa Stańczyk-Hugiet

Abstract

Inter-organizational relationships are in the mainstream of research in the field of inter alia strategic management and marketing, as well as in many other specific disciplines. Research often exposes access to resources’ rationality. It has been directed consideration towards the resource dependence theory, in order to explore the potential of this theory in the study of relationships. As a result of conducted analysis it has been allowed to conclude that, in particular, the recognition of the problems of inter-organizational relationships in epistemology of resource dependence theory provides opportunities to extent this theory in regard to the low power organizations, and thus to eliminate the asymmetry of power between entities in the population
Author Ewa Stańczyk-Hugiet (MISaF / IOaM / KSiMZ)
Ewa Stańczyk-Hugiet,,
- Katedra Strategii i Metod Zarządzania
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, [Organization and Management], ISSN 0137-5466, e-ISSN 2300-2530, (B 14 pkt)
Issue year2017
No2 (176)
Pages15-26
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzależność od zasobów, relacje, populacja
Keywords in Englishresource dependence, inter-organizational, relationship, population
Abstract in PolishRelacje międzyorganizacyjne znajdują się w nurcie badań i zarządzania strategicznego i marketingu, a także wielu innych szczegółowych dyscyplin. Eksponuje się w nich często racjonalność dostępu do zasobów. To skierowało uwagę w kierunku teorii zależności od zasobów w celu przeanalizowania potencjału tej teorii w badaniach relacji. W rezultacie przeprowadzone analizy pozwoliły na stwierdzenie, że w szczególności ujmowanie problematyki relacji międzyorganizacyjnych w epistemologii teorii zależności od zasobów daje możliwości rozwijania tej teorii w odniesieniu do organizacji o malej sile, tym samym niweluje asymetrię siły podmiotów w populacji
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2017_NR_2_(176).pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*6 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back