Who is a self-initiated expatriate? Etymology, synthesis, definition

Sylwia Przytuła , Gabriela Strzelec

Abstract

Self-initiated expatriation is a new trend in the area of expatriation that has emerged in recent years. This requires a deeper understanding because of the growing interest of international actors in this specific group of workers and the difference in their management. The interest in the topic of the SIE by both prominent academics, entrepreneurs and decision makers proves that SIEs are a valuable asset in international human resources management (IHRM). They are a measurable advantage for both the organization itself and the economies of the host countries.
Author Sylwia Przytuła (MISaF / IOaM / KZK)
Sylwia Przytuła,,
- Katedra Zarządzania Kadrami
, Gabriela Strzelec (WUE)
Gabriela Strzelec,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsKim jest SIE (self-initiated expatriate)? Etymologia, synteza, definicja
Journal seriesNauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2017
No4 (33)
Pages23-32
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsamoinicjowany ekspatriant, pracownik międzynarodowy, międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, tradycyjny ekspatriant
Keywords in Englishself-initiated expatriates, international worker, international human resource management, assigned expatriate
Abstract in PolishSamoinicjowana ekspatriacja jest nowym nurtem w obszarze ekspatriacji, który wyłonił się w ostatnich latach. Wymaga ona zatem głębszego poznania ze względu na rosnące zainteresowanie podmiotów międzynarodowych tą specyficzną grupą pracowników i odmiennością w zarządzaniu nimi. Zainteresowanie tematem SIE zarówno wśród znamienitych uczonych akademickich, przedsiębiorców, jak i decydentów dowodzi, że SIE są cennym zasobem w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi (IHRM). Stanowią wymierną korzyść zarówno dla samej organizacji, jak i dla gospodarek krajów goszczących.
DOIDOI:10.15611/noz.2017.4.03
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Przytula_Strzelec_Who_is_a_self-initiated_expatriate.pdf 444,17 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back