„Zioła odchudzające” w walce z otyłością – charakterystyka substancji aktywnych wspomagających odchudzanie oraz badanie ankietowe na temat stosowania preparatów ziołowych

Patrycja Bańkowska, , Iwona Bryndal

Abstract

Slimming herbs are all plants that contain substances that affect human metabolism. The aim of the study was to present the herbs supporting the weight loss process and the active substances contained in them, as well as the human approach to their use as slimming preparations. The article described properties and chemical composition and characterized by active substances based on scientific publications. Flavonoids, HCA, menthol, anethole, cinnarin, inulin, chlorogenic acid, piperine, fasolamine, anthraquinones and fibe are distinguished. Slimming herbal remedies available on the market are based on the knowledge acquired during the practice of herbal pharmacy “Farma Ziół” and recipes for herbal mixtures found in professional literature. The results of the questionnaire survey “Using herbs as a supportive deodorant” on the customers of the “Farma Ziół” shop were presented and interpreted.
Author Patrycja Bańkowska,
Patrycja Bańkowska,,,
-
, Iwona Bryndal (EaE / IChaFT / DBCh)
Iwona Bryndal,,
- Department of Bioorganic Chemistry
Other language title versions“Slamming herbs” in the fight of obesity – characteristics of active substances helping slimming and survey of herbal preparation using
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No494
Pages9-19
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzioła odchudzające, preparaty ziołowe, składniki aktywne ziół odchudzających, rośliny, otyłość, odchudzanie
Keywords in Englishslimming herbs, herbal preparations, active ingredients of slimming herbs, plants, obesity, slimming
Abstract in PolishZioła odchudzające to wszystkie rośliny, w których skład wchodzą substancje odznaczające się wpływem na metabolizm człowieka. Celem pracy było przedstawienie ziół wspomagających proces odchudzania oraz zawartych w nich substancji aktywnych, a także określenie postawy ludzi co do ich stosowania jako preparatów na odchudzanie. Opisano właściwości oraz skład chemiczny. Scharakteryzowano substancje aktywne na podstawie publikacji naukowych. Wyróżniono: flawonoidy, HCA, mentol, anetol, cynarynę, inulinę, kwas chlorogenowy, piperynę, fasolaminę, antrachinony oraz błonnik. Przedstawiono preparaty ziołowe wspomagające odchudzanie dostępne na rynku w oparciu o wiedzę zdobytą podczas odbywania praktyk w sklepie zielarsko-medycznym „Farma Ziół” oraz przepisy na mieszanki ziołowe znalezione w fachowej literaturze. Zaprezentowano i zinterpretowano wyniki badania ankietowego pt. „Stosowanie ziół jako preparatów wspomagających odchudzanie” przeprowadzonego w grupie badanych klientów sklepu „Farma Ziół”.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.494.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/49633
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bryndal_ziola_odchudzajace_w_walce_z_otyloscia_charakterystyka.pdf 1,24 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back