Megaregionalne projekty handlowe TPP i RCEP w budowie. W co gra Japonia przy dwóch stołach negocjacyjnych?

Sebastian Bobowski

Abstract

The paper is studying a phenomenon of trade regionalism in East Asia, basing on currently emerging mega-regional trade projects of TPP and RCEP. The author attempts to shed some light on Japan’s approach towards membership in regional trade frameworks, pointing out the context of both intra– and extra–regional rivalry with China and the United States. An issue of membership is utilized to analyze the exclusive dimension of trade diplomacy. The author delivers an assumption of Japan’s prioritization of dominating position within regional frameworks, therefore the tendency towards the exclusion of other influential states, perceived as potential rivals over leadership in a given framework. When studying TPP, the author raises the question of China’s exclusion – emerging regional rival of both Japan and the United States, while, in the context of RCEP – the question of exclusion of the United States. Therefore, the author regards the way Japan is playing China card in TPP talks, so as the US card in RCEP talks to build its position.
Author Sebastian Bobowski (ES / DIER)
Sebastian Bobowski,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsMegaregional trade projects of TPP and RCEP in progress. What is the name of the Japan's game by two negotiation tables?
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No407
Pages147-158
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishPartnerstwo Transpacyficzne, Regionalne Szerokie Partnerstwo Gospodarcze, Japonia, członkostwo
Keywords in EnglishTrans-Pacific Partnership, Regional Comprehensive Economic Partnership, Japan, membership
Abstract in PolishArtykuł podejmuje problematykę regionalizmu handlowego w Azji Wschodniej w odniesieniu do negocjowanych obecnie megaregionalnych projektów handlowych TPP oraz RCEP. Autor podejmuje próbę analizy stanowiska Japonii w kwestii członkostwa w regionalnych strukturach handlowych, z uwzględnieniem kontekstu wewnątrzregionalnej i międzyregionalnej rywalizacji z Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Przyjmuje założenie co do przywódczych aspiracji Japonii w obrębie struktur regionalnych, implikujących konieczność wykluczania z proponowanych projektów innych wpływowych państw, postrzeganych jako potencjalni rywale w grze o przywództwo. W przypadku TPP autor stawia pytanie o implikacje wykluczenia Chin – regionalnego rywala Japonii i Stanów Zjednoczonych, w przypadku RCEP natomiast – wykluczenia Stanów Zjednoczonych, globalnego rywala Chin, wskazując na istotę japońskiej gry „chińską” i „amerykańską kartą” przy dwóch stołach negocjacyjnych.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.407.12
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bobowski_Megaregionalne_projekty_handlowe_tpp_i.pdf 335,68 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrJabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back