Identyfikacja czynników sukcesu projektu w zarządzaniu projektem badawczo-rozwojowym branży medycznej na przykładzie projektu „Rehabio – telerehabilitacja”

Grzegorz Krzos , Witold Szumowski

Abstract

In the present article, the authors attempt to identify project criteria of success and related success factors on the example of a research and development project of the medical industry. The first part of the article reviews opinions related to the criteria for assessing the success of the project, the second part is a case study of the ,,Rehabio – telerehabilitation” project. The authors used such research tools as: unstructured interview with the company’s management and case studies. In the conducted research, attention was also paid to the role of the project manager in achieving the project’s success. Final conclusions included observations and suggestions from the conducted research.
Author Grzegorz Krzos (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Grzegorz Krzos,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
, Witold Szumowski (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Witold Szumowski,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Other language title versionsIdentification of success factors of a project in the management of research and development project of the medical industry based on the ,,Rehabio – telerehabilitation” project
Journal seriesManagement Science. Nauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2017
No3 (32)
Pages59-64
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzarządzanie projektami, czynniki sukcesu, przywództwo
Keywords in Englishproject management, success factors, leadership
Abstract in PolishW niniejszym artykule autorzy podejmują próbę identyfikacji kryteriów sukcesu projektu oraz związanych z nimi czynników sukcesu na przykładzie projektu badawczo-rozwojowego branży medycznej. W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu poglądów związanych z kryteriami oceny sukcesu projektu, druga część stanowi studium przypadku projektu „Rehabio – telerehabilitacja”. Autorzy zastosowali jako podstawowe narzędzia badawcze obserwację uczestniczącą, nieustrukturyzowany wywiad z kadrą kierowniczą spółki i studium przypadku. W przeprowadzonych badaniach zwrócono również uwagę na rolę kierownika projektu w osiąganiu sukcesu projektu. We wnioskach końcowych zawarto spostrzeżenia i sugestie płynące z przeprowadzonych badań.
DOIDOI:10.15611/noz.2017.3.08
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/53181
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Krzos_Szumowski_Identyfikacja_czynnikow_sukcesu_projektu_w_zarzadzaniu.pdf 897,38 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back