Biosynteza beta-karotenu i karotenoidów z udziałem drożdży Rhodotorula spp. – przegląd badań

Ludmiła Bogacz-Radomska , Joanna Harasym

Abstract

Biosynteza karotenoidów, w tym β-karotenu, jest obszarem ciągłych badań naukowych ze względu na ich cenne właściwości prozdrowotne i dużą siłę barwiącą. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd metod oraz warunków hodowli drożdży Rhodotorula spp., prowadzonych w celu otrzymywania karotenoidów. Omówiono wpływ hodowli skojarzonych, pH, temperatury, źródeł węgla, proporcji atomów węgla do azotu, stężeń źródeł mikro- i makroelementów, stresu oksydacyjnego, promieniowania UV i VIS oraz metody hodowli na proces karotenogenezy w komórkach drożdży Rhodotorula spp. Przedstawiono wykaz gatunków drożdży z rodzaju Rhodotorula, które naturalnie syntetyzują karotenoidy.
Author Ludmiła Bogacz-Radomska (EaE / IChaFT / DBaFA)
Ludmiła Bogacz-Radomska,,
- Department of Biotechnology and Food Analysis
, Joanna Harasym (EaE / IChaFT / DBaFA)
Joanna Harasym,,
- Department of Biotechnology and Food Analysis
Other language title versionsBiosynthesis of beta-carotene and carotenoids by yeast of Rhodotorula spp. – a review
Journal seriesNauki Inżynierskie i Technologie, ISSN 2080-5985, e-ISSN 2449-9773, (B 6 pkt)
Issue year2017
No4 (27)
Pages9-22
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishcarotenoids, β-carotene, Rhodotorula spp
Keywords in Englishkarotenoidy, β-karoten, Rhodotorula spp
Abstract in PolishBiosynthesis of carotenoids, including β-carotene, is an area of continuous scientific research due to their valuable pro-health properties and high coloring power. This paper presents an overview of the Rhodotorula spp. culture, esp. methods and conditions applied in carotenoids’ production. In this paper the influence of combined cultures, pH, temperature, carbon sources, the proportion of carbon atoms to nitrogen, concentrations of micro- and macronutrient sources, oxidative stress, UV and VIS radiation as well as culturing methods for carotenogenesis in yeast cells of Rhodotorula spp. was characterized. The list of yeast species from the genus Rhodotorula, which naturally synthesize carotenoids, was presented.
DOIDOI:10.15611/nit.2017.4.01
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bogacz-Radomska_Harasym_Biosynteza_beta-karotenu_i_kartoneidow.pdf 826,48 KB
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back