Biosynteza beta-karotenu i karotenoidów z udziałem drożdży Rhodotorula spp. – przegląd badań

Ludmiła Bogacz-Radomska , Joanna Harasym

Abstract

Biosynteza karotenoidów, w tym β-karotenu, jest obszarem ciągłych badań naukowych ze względu na ich cenne właściwości prozdrowotne i dużą siłę barwiącą. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd metod oraz warunków hodowli drożdży Rhodotorula spp., prowadzonych w celu otrzymywania karotenoidów. Omówiono wpływ hodowli skojarzonych, pH, temperatury, źródeł węgla, proporcji atomów węgla do azotu, stężeń źródeł mikro- i makroelementów, stresu oksydacyjnego, promieniowania UV i VIS oraz metody hodowli na proces karotenogenezy w komórkach drożdży Rhodotorula spp. Przedstawiono wykaz gatunków drożdży z rodzaju Rhodotorula, które naturalnie syntetyzują karotenoidy.
Autor Ludmiła Bogacz-Radomska (IE / CHiTŻ / KBA)
Ludmiła Bogacz-Radomska
- Katedra Biotechnologii i Analizy Żywności
, Joanna Harasym (IE / CHiTŻ / KBA)
Joanna Harasym
- Katedra Biotechnologii i Analizy Żywności
Inne wersje tytułuBiosynthesis of beta-carotene and carotenoids by yeast of Rhodotorula spp. – a review
Tytuł czasopisma/seriiNauki Inżynierskie i Technologie, ISSN 2080-5985, e-ISSN 2449-9773, (B 6 pkt)
Rok wydania2017
Nr4 (27)
Paginacja9-22
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimcarotenoids, β-carotene, Rhodotorula spp
Słowa kluczowe w języku angielskimkarotenoidy, β-karoten, Rhodotorula spp
Streszczenie w języku polskimBiosynthesis of carotenoids, including β-carotene, is an area of continuous scientific research due to their valuable pro-health properties and high coloring power. This paper presents an overview of the Rhodotorula spp. culture, esp. methods and conditions applied in carotenoids’ production. In this paper the influence of combined cultures, pH, temperature, carbon sources, the proportion of carbon atoms to nitrogen, concentrations of micro- and macronutrient sources, oxidative stress, UV and VIS radiation as well as culturing methods for carotenogenesis in yeast cells of Rhodotorula spp. was characterized. The list of yeast species from the genus Rhodotorula, which naturally synthesize carotenoids, was presented.
DOIDOI:10.15611/nit.2017.4.01
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Bogacz-Radomska_Harasym_Biosynteza_beta-karotenu_i_kartoneidow.pdf 826,48 KB
Punktacja (całkowita)6
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót