Zmiana funkcjonowania algorytmu podziału dotacji podstawowej a koszty kształcenia w publicznych szkołach wyższych w Polsce - studium przypadku

Krzysztof Małys

Abstract

This paper presents new subsidy algorithm in Public High Schools im Poland. The primary data are taken from CSO statistical information published in Szkoły wyższe i ich finanse (Higher Education Institutions and their Finances), guidebooks Szkolnictwo wyższe from the Ministry of Science and Higher Education (MNiSW) and financial reports one of public universities of economics. Conclusion: change of subsidy algorithm has the biggest implication in such parameters as: the number of students, the number of academic staff and also revenues, costs and financial results of public universities in Poland.
Author Krzysztof Małys (WUE)
Krzysztof Małys,,
- Wroclaw University of Economics
Other language title versionsChange of subsidy algorithm vs. high educational cost in public high schools in Poland - case study
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No480
Pages80-88
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishuczelnie publiczne, finansowanie szkolnictwa wyższego, algorytm podziału dotacji, koszty kształcenia
Keywords in Englishpublic universities, educational costs, subsidy algorithm, education costs
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano zasady funkcjonowania nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej w publicznych szkołach wyższych. Analizę przeprowadzono na podstawie danych statystycznych GUS oraz danych sprawozdawczych uczelni publicznych publikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Funkcjonowanie algorytmu przedstawiono w formule „studium przypadku” wybranej publicznej uczelni ekonomicznej. Zmiany projakościowe wprowadzone przez nowy algorytm mają znaczny wpływ na kształtowanie się podstawowych parametrów procesu kształcenia, zarówno ilościowych (liczba studentów i doktorantów, liczba kadry dydaktycznej), jak i wartościowych (przychody, koszty, wynik finansowy) w uczelniach publicznych. W badanej uczelni zmiana algorytmu wpłynie na zmianę polityki kształcenia i spowoduje zmiany strukturalne.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.480.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42585
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Malys_Zmiana_funkcjonowania_algorytmu_podzialu_dotacji.pdf 586,35 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back