Ukraińskie prawo bilansowe – wybrane problemy

Joanna Koczar , Andrii Buriachenko

Abstract

Ukraine, one of the member states of the former USSR, after regaining its independence and undergoing other (political, social and economic) changes, was in need for its own and new accounting law, adapted to the conditions of market economy, to replace the law “inherited” from the USSR with it. The essence of creating this new accounting law was to bring it closer to the solutions adopted in the developed countries and, first of all, to the IFRS. The process of reforming the Russian accounting law followed a similar or even the same direction. The purpose of the article is to analyse the accounting law currently in force in Ukraine. The research methods included reasoning by analogy, based on the analysis of legal acts, literature studies and structured interviews conducted with accounting specialists
Author Joanna Koczar (MISaF / IR / DoATaFA)
Joanna Koczar,,
- Department of Accounting Theory and Financial Analysis
, Andrii Buriachenko
Andrii Buriachenko,,
-
Pages119-128
Publication size in sheets0.5
Book Głodek Zenon, Kuciński Andrzej, Trocka Małgorzata (eds.): Wybrane aspekty rachunkowości i finansów, Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, no. 16, 2018, Wydawnictwo Akademii im. Jakuba z Paradyża, ISBN 9788365466525, 206 p.
Keywords in Polishprawo bilansowe, Ukraina, Rosja, determinanty rozwoju
Keywords in Englishaccounting law, Ukraine, Russia, development determinants
Abstract in PolishUkraina, jako jeden z krajów wchodzących w skład ZSRR, po odzyskaniu niepodległości, zmianach politycznych, społecznych i gospodarczych, potrzebowała nowego, własnego prawa bilansowego, dostosowanego do warunków gospodarki rynkowej, aby zastąpić nim prawo „odziedziczone” po ZSRR. Istotę tworzenia tego prawa stanowiło zbliżenie prawa bilansowego do rozwiązań przyjętych w krajach rozwiniętych oraz do MSSF. Podobny, czy wręcz taki sam kierunek obrał proces reformowania rosyjskiego prawa bilansowego. Celem artykułu jest analiza aktualnie obowiązującego na Ukrainie prawa bilansowego. Jako metody badawcze zastosowano wnioskowanie przez analogię, na postawie analizy aktów prawnych, studiów literatury oraz ustrukturyzowanych wywiadów przeprowadzonych ze specjalistami w dziedzinie rachunkowości
Languagepl polski
File
Koczar_Buriachenko_Ukraińskie_ prawo_ bilansowe2018.pdf 289,4 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 22-08-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back