Nowe formy komunikacji z klientem na rynku turystycznym

Barbara Marciszewska , Andrzej Rapacz

Abstract

The purpose of the article is to identify the communication forms with a client used by travel agencies and hotels functioning on the Polish tour - ist market. The study provides the subject literature review regarding communi- cation forms with a customer on the tourist market. The presentation of direct research results is focused on the above-mentioned communication forms, most popular and most frequently used by travel agencies and hotels functioning on the Polish market and remains an integral component of the study. The conducted review and the research results allowed the identification of similarities and dif- ferences occurring in the area of communication forms with a customer on West- ern European and Polish tourist markets. They also indicated these communica- tion forms which should be used more extensively by both travel agencies and hotels operating on the Polish tourist market. The conducted research results en- rich the existing knowledge about the discussed subject matter.
Author Barbara Marciszewska
Barbara Marciszewska,,
-
, Andrzej Rapacz (EMaT / DMaTM)
Andrzej Rapacz,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No4
Pages147-164
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishrynek turystyczny, klient turysta, formy komunikacji
Keywords in Englishtourism market, customer-tourist, forms of communication
Abstract in PolishCelem artykułu była identyfikacja form komunikacji z klientem wy- korzystywanych przez biura podróży i hotele funkcjonujące na rynku turystycznym w Polsce. Jego osiągnięcie wymagało przeglądu literatury na temat form komu- nikacji z klientem na rynku turystycznym. Integralnym elementem opracowania jest prezentacja wyników badań empirycznych, które dotyczyły identyfikacji form komunikacji z klientem najchętniej i najczęściej stosowanych przez działające na polskim rynku biura podróży i hotele. Przegląd literatury i wyniki badań pozwoliły wskazać podobieństwa i różnice występujące w sferze komunikacji z klientem na rynku turystycznym w krajach Europy Zachodniej i w Polsce. Pozwoliły one tak- że na identyfikację form komunikacji, które powinny być szerzej wykorzystywane przez działające na polskim rynku turystycznym biura podróży i hotele. Wyniki badań wzbogacają wiedzę na ten temat.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.4.7
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/07_marciszewska_rapacz.pdf
Languagepl polski
File
Marciszewska_Rapacz_Nowe_formy_komunikacji_z_klientem.pdf 1,91 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back