Domykanie luki podatkowej jako odpowiedź na potrzeby budżetowe w UE

Bernadeta Baran

Abstract

The tax gap is widespread but in many countries it has reached considerable proportions, reducing budget revenues. Looking for budgetary sources and at the same time wanting to avoid introducing new taxes, states are trying to increase the efficiency of fiscal burdens. The aim of the article is to discuss the nature of the tax gaps phenomenon, to compare its level in the EU countries and to show the direction of actions aimed at improving tax collection
Author Bernadeta Baran (ES / DEPaERS)
Bernadeta Baran,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No347
Pages34-43
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishluka podatkowa, szara strefa, oszustwa podatkowe
Keywords in Englishtax gap, underground economy, tax evasion
Abstract in PolishLuka podatkowa jest zjawiskiem powszechnym, lecz w wielu krajach osiągnęła znaczące rozmiary, poważnie uszczuplając wpływy budżetowe. Poszukując źródeł dodatkowych wpływów, a jednocześnie chcąc uniknąć wprowadzania nowych danin, państwa starają się zwiększyć efektywność obciążeń fiskalnych. Celem artykułu jest omówienie charakteru zjawiska luki podatkowej, porównanie jej poziomu w krajach UE oraz zaprezentowanie kierunków działań zmierzających do poprawy ściągalności podatków
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_347/03.pdf
Languagepl polski
File
Baran_Domykanie_luki_podatkowej2018.pdf 322,71 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back