Tradycja w aspekcie budowania konkurencyjności małego przedsiębiorstwa

Jacek Wychowanek

Abstract

Tradition in business management – affects the competitiveness of smallsized enterprises. The article verifies the above hypothesis. Its aim is to show the nature of the tradition at building the competitive edge of a small-sized enterprise. In the first part of the article definitions appearing in the literature on the subject of the tradition and competitivenesses are characterised, as well as the meaning, conditioning and instruments building the competitiveness in the compilation with the tradition are pointed. In the next section of the article an attempt to describe the relation of above aspects is made as a reply to the way of building of competitiveness. The issue is presented on the example of a smallsized enterprise from the bakery and confectionery industry
Author Jacek Wychowanek (EMaT)
Jacek Wychowanek,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsTradition in the aspect of building the competitiveness of a small-sized enterprise
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No401
Pages601-613
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishtradycja, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna, małe przedsiębiorstwo
Keywords in Englishtradition, competitiveness, competitive edge, small-sized enterprise
Abstract in PolishWystępowanie i stosowanie tradycji w zarządzaniu przedsiębiorstwem ma wpływ na konkurencyjność małych przedsiębiorstw. Właśnie na zweryfikowaniu powyższej hipotezy skupiono się w niniejszym artykule. Jego celem jest przedstawienie istoty tradycji w budowaniu przewagi konkurencyjnej małego przedsiębiorstwa. W pierwszej części opracowania scharakteryzowano występujące w literaturze przedmiotu definicje tradycji oraz konkurencyjności, a także wskazano na znaczenie, uwarunkowania oraz instrumenty budujące konkurencyjność w kompilacji z tradycją. W kolejnej części podjęto próbę przedstawienia zależności powyższych aspektów jako odpowiedzi na sposób budowania konkurencyjności. Zagadnienie zaprezentowano na przykładzie małego przedsiębiorstwa z branży piekarniczo- -cukierniczej
DOIDOI:10.15611/pn.2015.401.55
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Wychowanek_Tradycja_w_aspekcie_budowania_konkurencyjnosci.pdf 2,95 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrEkonomia
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back