Potencjał technoparków jako kluczowy czynnik rozwoju klastrów w Polsce

Krystyna Moszkowicz , Bogusław Bembenek

Abstract

The article focuses on selected issues concerning the role and importance of technoparks in the cluster development process in Poland. The considerations were based mainly on desk research and literature review. The article consists of two parts, in which the strategic dimension of the functioning of technoparkes and the scope of activity of these business environment institutions for clusters were characterized. In the light of the results of qualitative research, it has been shown that cooperation between technoparks and clusters, on different principles and in various forms, is directly related to their mission, including strategic objectives. Against this background, it was emphasized that the technoparks and clusters co-create a favorable entrepreneurial ecosystem which is conductive to the transfer of knowledge and technology. The research problem in the field of management sciences, analyzed by the authors as part of the article is directly related to the essence of strategic entrepreneurship within knowledge-based economy
Author Krystyna Moszkowicz (ES / DSMa)
Krystyna Moszkowicz,,
- Department of Strategic Management
, Bogusław Bembenek
Bogusław Bembenek,,
-
Other language title versionsTechnoparks potential as a key factor of clusters development in Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No538
Pages244-261
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishtechnopark, klaster, zarządzanie, współpraca, rozwój
Keywords in Englishtechnopark, cluster, management, cooperation, development
Abstract in PolishArtykuł koncentruje się na wybranych zagadnieniach dotyczących roli i znaczenia technoparków w procesie rozwoju klastrów w Polsce. Zaprezentowane w nim rozważania prowadzono głównie w oparciu o analizę danych zastanych i klasyczny przegląd literatury przedmiotu. Artykuł składa się z dwóch części, w których scharakteryzowano strategiczny wymiar funkcjonowania technoparków jako instytucji otoczenia biznesu oraz zakres ich aktywności na rzecz rozwoju klastrów. W świetle wyników badań własnych wykazano, że współpraca technoparków z klastrami, na różnych zasadach i w różnej formie, związana jest bezpośrednio z ich misją, w tym celami strategicznymi. Na tym tle podkreślono, że technoparki i klastry współtworzą ekosystem przedsiębiorczości sprzyjający transferowi wiedzy i technologii. Podjęta na gruncie nauk o zarządzaniu problematyka badań odnosi się do istoty przedsiębiorczości strategicznej w gospodarce opartej na wiedzy
DOIDOI:10.15611/pn.2018.538.20
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117029
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Moszkowicz_Potencjal_Technoparkow_Jako_Kluczowy_Czynnik_Rozwoju_2018.pdf 598,8 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back