Ocena zależności między zasobami ludzkimi dla nauki i techniki a poziomem PKB per capita państw Unii Europejskiej

Roman Sobczak

Abstract

The problems of human capital influence on the economic growth of countries constitute the subject matter of empirical studies and theoretical discussions carried out by numerous economists. Economic theory indicates the importance of human capital as one of the factors responsible for the growth. A positive impact of human capital on long-term economic growth has been observed. The purpose of this study is to identify both the direction and strength of dependence occurring between human resources in science and technology (HRST) and in the subgroups covering: human resources in science and technology – tertiary education graduates (HRSTE), human resources in science and technology – occupation (HRSTO), human resources in science and technology – core qualifications (HRSTC), as well as specialists and engineers (SE) against GDP level per capita. Univariate regression analysis was applied in empirical studies. The time range of the conducted research refers to the period of 2008-2013 whereas its spatial range covers the European Union Member States.
Author Roman Sobczak (EMaT)
Roman Sobczak,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsThe assessment of dependence between human resources in science and technology and GDP per capita level of the European Union countries
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No393
Pages172-183
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzasoby ludzkie dla nauki i techniki, PKB per capita, analiza regresji jednoczynnikowej, Unia Europejska
Keywords in Englishhuman resources in science and technology, GDP per capita, univariate regression analysis, European Union
Abstract in PolishProblematyka wpływu kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy krajów jest przedmiotem badań empirycznych i rozważań teoretycznych wielu ekonomistów. W teorii ekonomii wskazuje się na znaczenie kapitału ludzkiego jako jednego z czynników rozwoju. Celem opracowania jest identyfikacja kierunku i siły zależności występujących między zasobami ludzkimi w nauce i technice ogółem (HRST) i w podgrupach obejmujących: zasoby ludzkie w nauce i technice z wyższym wykształceniem (HRSTE), pracujących w sferze nauki i techniki (HRSTO), posiadających niezbędne kwalifikacje i pracujących w sferze nauki i techniki (HRSTC), oraz specjalistów i inżynierów (SE), a poziomem PKB per capita państw Unii Europejskiej. W badaniach empirycznych zastosowano analizę regresji. Zakres czasowy badań obejmuje lata 2008-2013, a zakres przestrzenny 27 państw Unii Europejskiej.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.393.17
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Sobczak_Ocena_zaleznosci_miedzy_zasobami_ludzkimi.pdf 422,78 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrProblemy rozwoju regionalnego i lokalnego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back