Zarządzanie wynikami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka

Anna Glińska

Abstract

This article is dedicated to evaluate the operational and financial risks. It shows how decisions concerning operations affect the value of operational and financial risks. The measurement of risk analysis is based on a normal distribution. Proposed risk measures are: the standard deviation and coefficient of variation.
Author Anna Glińska (MISaF / IR / KRC)
Anna Glińska,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsEnterprise performance management under risk
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No389
Pages106-118
Keywords in Polishryzyko operacyjne, ryzyko finansowe, pomiar ryzyka
Keywords in Englishoperational risk, financial risk, risk measurement.
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano ocenę ryzyka operacyjnego i finansowego. Celem głównym jest pomiar ryzyka i ukazanie wpływu decyzji w zakresie działalności operacyjnej oraz finansowej na jego wartość. W oparciu o analizę rozkładu normalnego wyników operacyjnych dowiedziono, iż decyzje skutkujące zwiększeniem wspomagania operacyjnego związane są z możliwością osiągania większych zysków i jednocześnie większym ryzykiem. W artykule udowodniono, że wartość ryzyka finansowego wynika nie tylko z wartości kosztu kapitału obcego, ale również w dużym stopniu zależy od decyzji związanych ze zmianą struktury kosztów i wyników działalności operacyjnej. Przyjmując za miarę odchylenie standardowe, dowiedziono, iż niezależnie od efektu dźwigni finansowej wartość ryzyka rentowności kapitałów własnych jest mniejsza od ryzyka rentowności kapitałów całkowitych.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.389.10
Languagepl polski
File
Glinska_Zarzadzanie_wynikami_przedsiebiorstwa_w_warunkach.pdf 1,27 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrRachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back