Zintegrowana komunikacja marketingowa — koncepcje, praktyka, nowe wyzwania

Mirosława Pluta-Olearnik

Abstract

Integrated marketing communication evolves evidently with the development of today's markets, their participants and technology - in the light of contemporary research. The objectives of this article are: firstly, to show the evolution of the models of integrated marketing communication ICM in the light of current research; secondly, to analyse the configuration of various ICM tools (traditional and Internet) which constitute the level of operationalization of ICM models and thirdly, to formulate business and brand implications. The article is based on research-based secondary sources (scientific journals) and empirical (case study). The results of the discussion are: the concept of the strategic dimension of integrated marketing communications in the enterprise and the proposal of its operationalization in the form of a 360 degrees communication model
Author Mirosława Pluta-Olearnik (ES / IM / DPM)
Mirosława Pluta-Olearnik,,
- Department of Principles of Marketing
Other language title versionsIntegrated Marketing Communication — Concepts, Practice, New Challenges
Journal seriesMarketing Instytucji Naukowych i Badawczych, ISSN 2353-8503, e-ISSN 2353-8414, (B 9 pkt)
Issue year2018
No2
Pages122-138
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polish zintegrowana komunikacja marketingowa, strategia rozwoju przedsiębiorstwa, technologia internetowa, narzędzia komunikacji
Keywords in Englishintegrated marketing communication, enterprise development strategy, internet technology, communication tools
Abstract in PolishProblematyka zintegrowanej komunikacji marketingowej we współczesnych badaniach wyraźnie ewoluuje wraz z rozwojem rynków i ich uczestników oraz technologii. Celami artykułu są: po pierwsze, ukazanie ewolucji modeli zintegrowanej komunikacji marketingowej ZKM w świetle aktualnych badań, po drugie, analiza konfiguracji różnych narzędzi ZKM (tj. tradycyjnych i internetowych) stanowiących poziom operacjonalizacji modeli ZKM i po trzecie, sformułowanie implikacji menedżerskich w tym obszarze działań firmy i marki. Artykuł bazuje na źródłach wtórnych o charakterze badawczym (czasopiśmiennictwo naukowe) oraz empirycznym (case study). Rezultatem rozważań jest ukazanie strategicznego wymiaru zintegrowanej komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwie oraz propozycja jej operacjonalizacji w postaci modelu komunikacji 360 stopni
DOIDOI:10.14611/MINIB.28.06.2018.06
URL http://minib.pl/category/2-2018/
Languagepl polski
File
Miroslawa_Pluta-Olearnik_Zintegrowana_komunikacja_marketingowa-koncepcje2018.pdf 856,07 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 19-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 19-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back