Zachęty podatkowe jako jeden z czynników umożliwiających mobilizację dodatkowych oszczędności emerytalnych w Polsce

Magdalena Swacha-Lech

Abstract

The aim of the contribution is to present tax incentives as one of the factors which can be used by policy makers in different countries to mobilize the new long-term savings and in order to reallocate accumulated savings to retirement savings. In this paper the author first reviewed foreign and local literature related to taxation regimes and then basing on OECD analysis assessed their popularity among 35 OECD members. The author used the results of empirical research referring to the evaluation of the effectiveness of tax incentives in the context of mobilization of long-term savings. In the last section the shape of tax incentives used within the framework of retirement system in Poland as well as assessment of their effectiveness were presented. Against such a backdrop the author showed the directions of possible changes, whose implementation would lead to better effectiveness of actions aimed to mobilization of additional retirement savings among Polish people. (short original abstract)
Author Magdalena Swacha-Lech (ES / DF)
Magdalena Swacha-Lech,,
- Department of Finance
Other language title versionsTax Incentives as One of Factors Enabling the Mobilization of Additional Retirement Savings in Poland
Journal seriesZarządzanie i Finanse, [Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego], ISSN 2084-5189, [1732-1565], (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol15
No4
Pages139-151
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishsystem emerytalny, zachęty podatkowe, mobilizacja długoterminowych oszczędności emerytalnych, efekt realokacji
Keywords in Englishpension system, tax incentives, the mobilization of long-term retirement savings, reallocation effect
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest ukazanie zachęt podatkowych jako jednego z czynników, który może być wykorzystany przez rządy poszczególnych państw do mobilizacji nowych oszczędności długoterminowych oraz w celu realokacji gromadzonych oszczędności do oszczędności emerytalnych. W opracowaniu dokonano przeglądu literatury zagranicznej i krajowej dotyczącej modeli opodatkowania. Następnie na podstawie analizy danych OECD dokonano oceny popularności ich zastosowania wśród 35 państw należących do OECD. W artykule wykorzystano ponadto wyniki badań empirycznych odnoszących się do zagadnienia oceny skuteczności zachęt podatkowych w kontekście mobilizacji dodatkowych oszczędności długoterminowych w państwach należących do OECD. W końcowej części artykułu zaprezentowano kształt zwolnień podatkowych stosowanych w ramach systemu emerytalnego w Polsce oraz dokonano oceny ich skuteczności. Na tym tle autorka ukazała kierunki możliwych zmian w tym zakresie, których wprowadzenie umożliwiłoby większą skuteczność działań wymierzonych na mobilizację dodatkowych oszczędności emerytalnych przez Polaków. (skrócony abstrakt oryginalny)
URL http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/index.php?str=541
Languagepl polski
File
Swacha_Lech_Zachety_podatkowe_jako_jeden.pdf 878,75 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back