Odpowiedzialność w zawodzie księgowego

Anna Kasperowicz

Abstract

This article presents the meanings of resposibility in accountant profession as a multipart relation. It was described in ex post and ex ante aspect as well as internal and external relation. The article is focused on clarifying the range of responsibility based on The Accounting Act, Penal Fiscal Code and Labor Code. The problem of the necessity of taking the responsibility was presented as the internal responsibility.
Author Anna Kasperowicz (MISaF / IR / KRFiK)
Anna Kasperowicz,,
- Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 7 pkt)
Issue year2012
No251
Pages231-244
Keywords in Polishodpowiedzialność, zawód księgowego
Keywords in Englishresponsibility, profession of accountant
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano pojęcie odpowiedzialności w zawodzie księgowego jako relację wieloczłonową. Opisano ją w aspekcie ex ante oraz ex post, a także jako wewnętrzną i zewnętrzną. Skupiono się na uporządkowaniu zakresu odpowiedzialności wynikającej z przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy karnej skarbowej, Kodeksu pracy oraz Kodeksu cywilnego. Podjęto również temat konieczności jej podejmowania jako odpowiedzialności wewnętrznej.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrRachunkowość a controlling
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back