Obowiązkowy split payment w Polsce

Kinga Kurzawa

Abstract

The article presents changes in the operation of the split payment mechanism in Poland as a result of the amendment to the Act of 9 August 2019 on the Act on tax on goods and services. From November 1, 2019, the obligation to pay liabilities for some groups of goods and services by the split payment method was introduced. The changes mainly concern the construction and electronics industries. At the same time, a sanction was introduced for non-compliance with new regulations that apply to both sellers and buyers. In fear of losing the liquidity of enterprises, the possibilities of repayment of liabilities from the VAT account were expanded to include tax liabilities: VAT, CIT, PIT, excise tax and ZUS contributions. The purpose of the article is to present changes in the split payment mechanism and the consequences of the mandatory use of this method. The methodological tools applied in the study process were: literature study, analysis of legal acts and read-across approach.
Author Kinga Kurzawa (WUE)
Kinga Kurzawa,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsObligatory split payment in Poland
Pages145-151
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957982, 182 p.
Biernacki_Kowalak_Rachunkowosc.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishsplit payment, mechanizm podzielonej płatności, VAT, prawo bankowe
Keywords in Englishsplit payment, VAT, banking law
Abstract in PolishArtykuł przedstawia zmiany dotyczące funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności w Polsce, które nastąpiły w wyniku nowelizacji Ustawy z dnia z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Organy podatkowe dążą do uszczelnienia systemu podatkowego, dlatego od 1 listopada 2019 r. wprowadziły obowiązek spłaty zobowiązań dla niektórych grup towarów i usług metodą split payment. Zmiany dotyczą przede wszystkim branży budowlanej i elektronicznej. Równocześnie wprowadzono sankcje w razie niezastosowania się do wykorzystania tego mechanizmu, które dotyczą zarówno sprzedawców, jak i nabywców. W obawie przed utratą płynności przedsiębiorstw możliwości spłaty zobowiązań z rachunku VAT rozszerzono o zobowiązania podatkowe, takie jak: VAT, CIT, PIT, akcyzę oraz składki ZUS. Celem artykułu jest zaprezentowanie zmian w mechanizmie podzielonej płatności oraz konsekwencji wynikających z obowiązkowego jego stosowania. W pracy wykorzystano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę aktów prawnych, wnioskowanie przez analogię.
Languagepl polski
File
Kurzawa_Obowiazkowy_split_payment_w_Polsce.pdf 349,4 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back