Zastosowanie oprogramowania klasy BPMS w modelowaniu procesu warzenia brzeczki piwnej

Ewa Walaszczyk , Krzysztof Nowosielski , Jarosław Maćków

Abstract

Beer manufacturing is a multi-step and expensive production process. Despite high branch competition, continuous technical and technological progress supports the increase of production volume and maximization of income. Small breweries, including craft breweries recently arising in a large amount, have to constantly develop their production processes, maximize the use of resources and optimize time and costs of production. The aim of the paper was to present the results of BPMS (Business Process Modelling Software) application for the analysis and improvement of the brewing process. The aim was realized with the brewing process model building, verification and measurement. Collected data of productivity and production costs were analysed and the possible ways of process development were indicated
Autor Ewa Walaszczyk (IE / CHiTŻ / KBA)
Ewa Walaszczyk
- Katedra Biotechnologii i Analizy Żywności
, Krzysztof Nowosielski (IE / INE / KRCI)
Krzysztof Nowosielski
- Katedra Rachunkowości, Controllingu, Informatyki i Metod Ilościowych
, Jarosław Maćków (UE)
Jarosław Maćków
- Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Inne wersje tytułuApplication of BPMS for wort brewing process modelling
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2018
Nr542
Paginacja188-200
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.6
Słowa kluczowe w języku polskimBPMS, symulacja, zarządzanie procesem technologicznym, warzenie, brzeczka piwna
Słowa kluczowe w języku angielskimBPMS, simulation, technological process management, brewing, wort
Streszczenie w języku polskimProdukcja piwa jest procesem wieloetapowym i kosztochłonnym. Mimo że w branży browarniczej panuje dosyć duża konkurencja, szczególnie cenowa, to postęp techniczny i technologiczny sprzyja zwiększaniu produkcji i maksymalizacji zysków producentów. Małe browary, w tym też rzemieślnicze, powstające w dużej ilości w ostatnich latach, muszą stale rozwijać i doskonalić swoje procesy wytwórcze, maksymalizować wykorzystanie zasobów oraz optymalizować czas i koszt wytworzenia. Celem pracy była prezentacja wyników badań dotyczących zastosowania oprogramowania BPMS (Bussiness Process Modelling Software) do analizy i usprawnienia procesu warzenia brzeczki piwnej. W tym celu w ramach procedury badawczej zbudowano model procesu, zweryfikowano jego działanie i go opomiarowano. Zgromadzone w wyniku przeprowadzonych symulacji dane dotyczące wydajności i kosztochłonności procesu poddano analizie oraz wskazano możliwości dalszego doskonalenia procesu warzenia
DOIDOI:10.15611/pn.2018.542.14
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141023
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Walaszczyk_Nowosielski_Mackow_Zastosowanie_oprogramowania_klasy_BPMS.pdf 1,57 MB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót