Zastosowanie oprogramowania klasy BPMS w modelowaniu procesu warzenia brzeczki piwnej

Ewa Walaszczyk , Krzysztof Nowosielski , Jarosław Maćków

Abstract

Beer manufacturing is a multi-step and expensive production process. Despite high branch competition, continuous technical and technological progress supports the increase of production volume and maximization of income. Small breweries, including craft breweries recently arising in a large amount, have to constantly develop their production processes, maximize the use of resources and optimize time and costs of production. The aim of the paper was to present the results of BPMS (Business Process Modelling Software) application for the analysis and improvement of the brewing process. The aim was realized with the brewing process model building, verification and measurement. Collected data of productivity and production costs were analysed and the possible ways of process development were indicated
Author Ewa Walaszczyk (EaE / IChaFT / DBaFA)
Ewa Walaszczyk,,
- Department of Biotechnology and Food Analysis
, Krzysztof Nowosielski (EaE / IES / DACIaQM)
Krzysztof Nowosielski,,
- Department of Accounting, Control, Informatics and Quantitative Methods
, Jarosław Maćków (WUE)
Jarosław Maćków,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsApplication of BPMS for wort brewing process modelling
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No542
Pages188-200
Publication size in sheets0.6
Keywords in PolishBPMS, symulacja, zarządzanie procesem technologicznym, warzenie, brzeczka piwna
Keywords in EnglishBPMS, simulation, technological process management, brewing, wort
Abstract in PolishProdukcja piwa jest procesem wieloetapowym i kosztochłonnym. Mimo że w branży browarniczej panuje dosyć duża konkurencja, szczególnie cenowa, to postęp techniczny i technologiczny sprzyja zwiększaniu produkcji i maksymalizacji zysków producentów. Małe browary, w tym też rzemieślnicze, powstające w dużej ilości w ostatnich latach, muszą stale rozwijać i doskonalić swoje procesy wytwórcze, maksymalizować wykorzystanie zasobów oraz optymalizować czas i koszt wytworzenia. Celem pracy była prezentacja wyników badań dotyczących zastosowania oprogramowania BPMS (Bussiness Process Modelling Software) do analizy i usprawnienia procesu warzenia brzeczki piwnej. W tym celu w ramach procedury badawczej zbudowano model procesu, zweryfikowano jego działanie i go opomiarowano. Zgromadzone w wyniku przeprowadzonych symulacji dane dotyczące wydajności i kosztochłonności procesu poddano analizie oraz wskazano możliwości dalszego doskonalenia procesu warzenia
DOIDOI:10.15611/pn.2018.542.14
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141023
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Walaszczyk_Nowosielski_Mackow_Zastosowanie_oprogramowania_klasy_BPMS.pdf 1,57 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back