Uwarunkowania i bariery wykorzystania potencjału turystycznego ziemi kłodzkiej

Bernadeta Baran

Abstract

The aim of the article is to identify the conditions and barriers for a more complete use of the tourist potential of the Kłodzko region. The paper focuses on natural attractiveness, which to the greatest extent shapes the tourist potential of the Kłodzko Land, as well as infrastructure conditions (mainly roads) and investment activity of local government units. The following research methods were applied: historical, statistical and comparative analysis, using statistical data, development strategies of local government units, other studies and own observations. The analysis shows that the most valuable asset of the Kłodzko region is its tourist values, including unique health resort values on a national scale. Tourism in the Kłodzko region may become a “driving force” of the region and significantly affect the economy of Lower Silesia, but its potential is not fully exploited. It is necessary to increase the activity of self-government units aimed at the promotion of tourist products, but first of all at the “reinvestment” of the region in the tourist and communication infrastructure.
Author Bernadeta Baran (ES / DEPaERS)
Bernadeta Baran,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
Other language title versionsConditions and barriers to the use of the tourist potential of the Kłodzko Land
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No536
Pages9-20
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishpotencjał turystyczny, rozwój regionu, ziemia kłodzka
Keywords in Englishtourist potential, development of the region, Kłodzko Land
Abstract in PolishCelem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań i barier pełniejszego wykorzystania potencjału turystycznego ziemi kłodzkiej. W pracy skupiono się na atrakcyjności przyrodniczej, która w największym stopniu kształtuje potencjał turystyczny ziemi kłodzkiej, oraz na uwarunkowaniach infrastrukturalnych (głównie drogi) i aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Zastosowano następujące metody badawcze: analizę historyczną, statystyczną i porównawczą, wykorzystując dane statystyczne, strategie rozwoju jednostek samorządowych, inne opracowania oraz własne obserwacje. Z analizy wynika, że najcenniejszym atutem ziemi kłodzkiej są walory turystyczne, w tym unikatowe w skali kraju walory uzdrowiskowe. Turystyka w regionie kłodzkim może stać się „siłą napędową” regionu i znacząco wpłynąć na gospodarkę Dolnego Śląska, ale jej potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Konieczne jest zwiększenie aktywności jednostek samorządu terytorialnego w obszarze promocji produktów turystycznych, ale przede wszystkim doinwestowanie regionu w infrastrukturę turystyczną i komunikacyjną.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.536.01
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Baran_Uwarunkowania_i_bariery_wykorzystania_potencjalu_turystycznego.pdf 816,28 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 04-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 04-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back